Publicerat 29 november, 2017

Små superhjältar lär sig om bränder

En lägenhetsbrand kan medföra allvarliga personskador och stora kostnader. Men trots att bränder i hög utsträckning går att förebygga brister kunskaperna om brandskydd hos många hyresgäster.

Kristianstadsbyggen, ABK, genomför därför tillsammans med Länsförsäkringar och Räddningstjänsten en ambitiös kampanj med målet att alla hyresgäster ska se till att ha brandsläckare, brandfilt och hemförsäkring.

[ Annons ]

Strategin? Att nå de vuxna genom att vända sig till barnen!

En bärande del i kampanjen går ut på att barnen ska bli brandsuperhjältar och känna stolthet över att ha kunskap som kan förhindra brand.

Utmaning: Bristande kunskaper om brandsäkerhet bland hyresgäster.

 

Lösning: Få föräldrarna att skydda sina familjer mot
bränder genom att utse barnen till brandsuperhjältar.

– Vi genomför aktiviteter på Gamlegården där barnen får lära sig om brandsäkerhet – och får prova att släcka en brand tillsammans med Räddningstjänsten, säger Jonas Rosenberg, kommunikationschef på ABK.

ABK har tagit fram ett informationsmaterial med lättförståeliga illustrationer och information på svenska, engelska, arabiska och somaliska.

Tre brandinformatörer har anställts i projektet som planeras pågå till årsskiftet. De kommer att besöka föreningar, sprida informationsmaterial och delta i aktiviteter ute i bostadsområdet.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]