Publicerat 17 december, 2020

Små prisrörelser på svenska bostadsmarknaden i november – Valueguard

Prisrörelserna på svenska bostadsmarknaden var små, förutom i Malmö där priserna steg tydligt, under november. Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, steg med 0,2 procent. Bostadsrättsindex steg med 0,2 procent och villaindex med 0,1 procent.

Det skriver Valueguard i sina senaste prisrapport.

I Stockholm var uppgången 0,5 procent för bostadsrätter och 0,2 procent för villor. I Göteborg föll bostadsrättsindex med 0,1 procent medan villaindex steg med 0,3 procent. I Malmö steg både bostadsrätts- och villaindex, med 1,4 respektive 1,5 procent.

Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 0,8 procent. Bostadsrättsindex för riket stiger med 0,8 och villaindex med 0,6 procent.

Att index stiger mer efter säsongsjustering betyder att november tenderar att vara svagare än oktober. Sedan våren har prisutvecklingen inte följt normalt säsongsmönster, sannolikt på grund av coronapandemin, vilket gör att de säsongsjusterade siffrorna bör tolkas med försiktighet.

"Vi har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrätter under första halvan av december i Stockholm och Göteborg. Det faller med 0,7 procent i Stockholm men stiger 1,1 procent i Göteborg", skriver Valueguard.

Det totala antalet transaktioner på bostadsmarknaden låg i november 8 procent över 2019 års nivå och 13 procent högre än 2018.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]