Gustav Nilsson och Kajsa Lindström från Beteendelabbet tillsammans med Johan Gillqvist, platschef på Wästbygg.
Publicerat 4 december, 2017

Små knuffar för bättre byggarbetsplatser

Nu ska nobelpristagarens metod användas för att ge mer hållbara byggen. Det är Wästbygg och Beteendelabbet som inlett ett samarbete som bygger på så kallad nudging.

Begreppet nudging lanserades av Nobelpristagaren Richard Thaler och forskaren Cass R. Sunstein. I korthet innebär det att med hjälp av små knuffar åt rätt håll förmå människor att bryta gamla mönster. I regel handlar det om att områden där vi egentligen vet vad som är rätt att, men ändå inte fattar rationella beslut.

[ Annons ]

Detta har Wästbygg tagit fasta på.

–  Vi tror att nudging kan vara en bra metod ute på våra byggarbetsplatser. Några av våra viktigaste frågor idag är materialåtervinning och arbetsmiljö och det här blir ett nytt sätt att belysa dem, säger Kristin Lundmark som är hållbarhetsansvarig på Wästbygg.

Bolaget hr inlett ett samarbete med företaget Beteendelabbet där man med nudging och tjänstedesign ska hitta triggers som gör det lätt att göra rätt på byggarbetsplatsen.

– Vi undersöker vilka beteendeutmaningar det finns på byggarbetsplatsen idag men också vad som faktiskt funkar och varför, säger Kajsa Lindström som är tjänstedesigner på Beteendelabbet.

Under vintern kommer byggarbetsplatserna att analyseras och under våren 2018 kommer nudging testas på ett av Wästbyggs projekt.

–  Ofta talas det om den mänskliga faktorn som en orsak till att en olycka har inträffat, säger Beteendelabbets psykolog Gustav Nilsson. Det man missar är att den mänskliga faktorn är avgörande för att förebygga att olyckor uppstår, allt från normer och jargong kopplat till att använda säkerhetsutrustning till hur kommunikationen sker på arbetsplatsen. Exempelvis kan ökad tillit mellan kollegor påverka sannolikheten att man tar färre risker och på så sätt förebygger skador.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]