[ Annons ]

Detaljplaner som enbart tillåter bostäder kan utgöra ett hinder för den som vill satsa på bokaler. Dessutom kvarstår ännu frågor om hur den juridiska utformningen håller i en rättslig prövning. Det rapporterar Boverket som utrett regelverket kring bokaler.
Publicerat 28 oktober, 2015

Små hinder för fler bokaler

Detaljplaner som enbart tillåter bostäder kan utgöra ett hinder för den som vill satsa på bokaler. Dessutom kvarstår ännu frågor om hur den juridiska utformningen håller i en rättslig prövning. Det rapporterar Boverket som utrett regelverket kring bokaler.

Uttrycket bokal betyder en bostad som också är en lokal, och myntades troligtvis i samband med att just den här typen av boendekoncept byggdes i Hammarby sjöstad i början av 2000-talet. En av tankarna bakom bokalen är att konceptet kan bidra till en utveckling och ökad attraktivitet i samband med förnyelsen av bostadsområden, till exempel de så kallade miljonprogramsområdena. Bokalens stora genombrott har ännu låtit sig dröja. Idag finns endast cirka 50 bokaler i hela landet.

[ Annons ]

Boverket har fått i uppdrag att reda ut om det finns bestämmelser i något regelverk som försvårar att så kallade bokaler uppförs. Nu i oktober presenterades utredningen, och Boverket konstaterar att hindren för att skapa fler bokaler är förhållandevis små, åtminstone så länge bostad och verksamhet hålls åtskilda i separata enheter.

Det är framför allt den juridiska utformningen av det kombinerade bostads- och lokalhyreskontraktet som pekas ut som ett möjligt hinder eftersom denna utformning ännu inte prövats rättsligt annat än i lokal hyresnämnd.

Organisationen Fastighetsägarna ser gärna att regeringen uppmuntrar uppkomsten av fler – och äkta – bokaler genom att skriva om hyreslagen.

– Först då skulle vi kunna ha bokaler på riktigt. Omöjligt kan det inte vara, i Europa är det ju inte helt ovanligt. All typ av kundanpassning som möjliggör kreativitet är bra. Man bör anpassa lagen att bättre främja sådana lösningar, sade Line Zandén, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Sverige tidigare till Fastighetstidningen om vad som skulle krävas för att fler bokaler uppförs.

Ett annat potentiellt hinder som Boverket lyfter fram i sin utredning, är att många detaljplaner endast tillåter uppförande av bostäder, vilket kan försvåra uppförandet av hus som fungerar både som bostad och lokal för näringsverksamhet.

”Viss kompletterande verksamhet kan dock tillåtas enligt en ändring som infördes i plan- och bygglagen 2015. Att följa ordinarie planprocess är i sig heller inget hinder även om det kan ta relativt lång tid. En sådan planändring är normalt också nödvändig om ett större antal vanliga lokaler ska skapas i ett område som enbart tillåter boende. Ur ett byggregelperspektiv finns det sedan inget som hindrar att blanda lokaler och bostäder inom samma byggnad så länge verksamheterna är tillåtna i detaljplanen och de tekniska kraven uppfylls”, skriver Boverket i sina slutsatser.

Fakta/Bokal

Boverket definierar en bokal som en kombination av bostad och lokal avsedd för att samma person ska kunna både bo och arbeta inom en byggnad eller i två sammanbyggda byggnader. Direkt förbindelse bör finnas mellan bostaden och lokalen.

Tidigare i Fastighetstidningen:

Speciallösning gör bokaler möjliga

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]