[ Annons ]

Naturliga mötesplatser och en tydligare profilering av lantbruksuniversitetet. Det är ambitionerna bakom Akademiska Hus ut kommande utbyggnad av Sveriges Lantbruksuniversitet.
Publicerat 5 september, 2011

SLU bygger ut med 1 700 kvadratmeter

Naturliga mötesplatser och en tydligare profilering av lantbruksuniversitetet. Det är ambitionerna bakom Akademiska Hus ut kommande utbyggnad av Sveriges Lantbruksuniversitet.

Förutom nybyggnationer på 1 700 kvadratmeter vill SLU bygga om och optimera 3 000 kvadratmeter för att på ett bättre sätt skapa synergier och gynna möten på campus. Målet är att utformningen av byggnaden ska profilera lantbruksuniversitetet starkare och att huset ska synliggöras på ett annat sätt än det görs i dag. Akademiska Hus ska även skapa ytterligare 900 kvadratmeter oinredda lokaler på Campus Umeå, som kommer att nyttjas av SLU eller samarbetspartners till SLU.

[ Annons ]

– SLU i Umeå är inne i en starkt expansiv fas. Vi vill utveckla en ny miljö med syntetiserande atmosfär där forskare, lärare och studenter från hela världen ska kunna mötas, säger Tomas Lundmark, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU.

Ombyggnaden innebär att huvudentrén integreras med bibliotek, kafeteria och ett lärocentrum för studenterna med datasalar, grupprum och lektionssalar. I fokus för arbetet står även universitets entréer.

– Entréerna är i dag relativt undanskymda och tomma. Vi har en kafeteria som befinner sig i ena änden av huset och studenternas lektionssalar i den andra. Nu bygger vi om båda entréerna helt och hållet för att skapa naturliga mötesplatser med mycket liv och rörelse där verksamheterna i huset kan samlas, säger David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus Norr.

Om- och nybyggnationen skapar också plats för det nya forskningsprogrammet Future Forests, som samlar fler än 50 forskare från olika universitet och vetenskapliga discipliner på SLU i Umeå. Future Forests är en gemensam satsning mellan SLU, Umeå universitet och det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk. Programmet ska utgöra en tvärvetenskaplig kompetensplattform med syftet att visa vilka val som är möjliga i den boreala skogen och vilka konsekvenser valen kan få.

Byggstarten beräknas ske i december 2011 och färdigställandet är planerat till mars 2013.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]