Publicerat 16 februari, 2023

SLP ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet

Logistikfastighetsbolaget SLP, Swedish Logistic Property redovisar högre hyresintäkter och
ökat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022, vilket är i linje med bolagets utdelningspolicy.

Hyresintäkterna steg till 110 miljoner kronor (78), en ökning med 41,0 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 87 miljoner kronor (60), en ökning med 45,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 52 miljoner kronor (29), en ökning med 79,3 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 16 miljoner kronor (251). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 3 miljoner kronor (7).

Resultatet före skatt var 71 miljoner kronor (286).

Resultatet efter skatt blev 49 miljoner kronor (226), en minskning med 78,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,30 kronor (1,60), vilket innebär en minskning med 81,3 procent mot föregående år.

Substansvärdet steg till 22,00 kronor per aktie (18,30) vid årsskiftet.

- Det känns tryggt att i dessa osäkra tider ha långsiktiga relationer med våra banker, endast säkerställd bankfinansiering och en belåningsgrad om 49,6 procent. Vid årets utgång uppgick vår ekonomiska uthyrningsgrad till 95 procent och hyresavtal som representerar 52 procent av kontrakterad årshyra förfaller efter år 2027. I dessa tider av hög inflation är det dessutom tryggt att 98 procent av hyresavtalen är inflationsskyddade, kommenterar Peter Strand, vd på SLP.

Peter Strand kommenterar även marknadsutsikterna för 2023.

- SLP har förutsättningarna att vara en aktiv part i den svenska marknaden för logistikfastigheter. Vi har en stark balansräkning med en belåningsgrad under 50 procent som ger utrymme att växa vår portfölj ytterligare under 2023. Under året har vi visat att vi kan balansera osäkerheter på ett klokt sätt under pandemi och finansiell oro. Våra medarbetare har den kompetens och drivkraft
som krävs. Detta i kombination med en fortsatt stark efterfrågan av logistikytor kommer kunna skapa god avkastning till SLP:s aktieägare, i såväl det korta som långa perspektivet.


SLP, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Hyresintäkter1107841,0%
Driftöverskott876045,0%
Förvaltningsresultat522979,3%
Värdeförändringar fastigheter, totalt16251-93,6%
Värdeförändringar derivat, totalt37-57,1%
Resultat före skatt71286-75,2%
Nettoresultat49226-78,3%
Resultat per aktie, kronor0,301,60-81,3%
Substansvärde per aktie, kronor22,0018,3020,2%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]