Publicerat 24 mars, 2021

Slottsvikens styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighetsbolaget Slottsviken kallas till årsstämma den 21 april i Göteborg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av styrelseledamöterna Peter Hamnebo, Jakob Österberg, Daniel Stensiö och Fredrik Österberg. Omval föreslås av Fredrik Österberg som styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av preferensaktier, stamaktier och konvertibler. Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om syntetiska återköp.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]