Publicerat 21 maj, 2021

Slottsviken rapporterar oförändrat resultat under första kvartalet

Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar oförändrat rörelseresultat i det första kvartalet trots lägre intäkter.

Omsättningen sjönk 27,8 procent till 1,3 miljoner kronor (1,8).

Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner kronor (-0,2).

Resultatet efter skatt blev 0,0 miljoner kronor (-0,3). Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,01).

Substansvärde per aktie låg på 1,32 kronor (1,22).

Bolagets vd Jakob Österberg skriver i en kommentar till rapporten att Slottsviken påverkas av coronapandemin precis som många andra bolag. För Slottsvikens del så märks det av genom att det har varit svårare att hyra ut vakanta lokaler.

"Sakteliga har dock vakanta lokaler kontrakterats varefter det ger vid handen att hyresintäkterna kommer att följa efter med en viss fördröjning", tillägger vd:n.

Vd:n ser positivt på att rörelseresultatet är likvärdigt med föregående år, vilket hänförs till vidtagna kostnadsbesparingsåtgärder.

Slottsviken, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning1,31,8-27,8%
Rörelseresultat-0,2-0,2
Nettoresultat0,0-0,3
Resultat per aktie, kronor0,00-0,01
Substansvärde per aktie, kronor1,321,228,2%

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]