Publicerat 21 augusti, 2020

Slottsviken rapporterar -0,2 miljoner i resultat i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 6,3 procent till 1,5 miljoner kronor (1,6).

Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner kronor (1,3).

Resultatet före och efter skatt var -0,2 miljoner kronor (1,2). Jämförelsetalet för 2019 påverkas av intäkter av engångskaraktär.

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (0,03).

Substansvärdet per aktie ligger på 1,25 kronor (1,28).

Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal, skriver Slottsviken.

"Kvartalet som följt får anses ha varit ett annorlunda kvartal. Covid-19-pandemin har i hög grad påverkat såväl världen i stort som de marknader där Slottsviken opererar. Även om Slottsvikens exponering mot de mest drabbade marknaderna besöks- och restaurangnäringen är begränsad har det ändå funnits en påverkan. Det får dock sägas att den totala påverkan för Slottsvikens del kunnat begränsas med hänsyn till de kostnadsminskande åtgärder som vidtagits", uppger vd Jakob Österberg som fortsätter:

"Vi ser däremot att nyuthyrningen har minskat som en följd av pandemin. I en värld med stora osäkerhetsmoment kan det vara förståeligt att det är svårare att ta investeringsbeslut när exempelvis svensk arbetslöshet når rekordnivåer. Samtidigt syns också en ljusning på horisonten där optimismen försiktigt återfås. Även om även pandemin kommer att ha en inverkan även tredje kvartalet så är jag övertygad om att Slottsviken även framöver kommer att stå starkt."

Slottsviken, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning1,51,6-6,3%
Rörelseresultat-0,21,3
Rörelsemarginal81,3%
Resultat före skatt-0,21,2
Nettoresultat-0,21,2
Resultat per aktie, kronor-0,010,03

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]