Publicerat 14 oktober, 2020

Slottsviken planerar att ansöka om avnotering av A-aktier

Fastighetsbolaget Slottsviken planerar att ansöka om avnotering av bolagets A-aktie från
Spotlight Stock Market. I enlighet med god sed på aktiemarknaden kommer ansökan att inges tidigast om tre månader. Den planerade avnoteringen avser endast A-aktierna och kommer inte ha någon påverkan på bolagets B-aktier eller bolaget i övrigt. Det framgr av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att Slottsvikens A-aktie uppfyller inte noteringskraven. Spotlight har konstaterat att A-aktien inte uppfyller noteringskraven då kravet på att det ska finnas ett tillräckligt antal kvalificerade aktieägare inte är uppfyllt, och vidare att A-aktiens likviditet är otillräcklig och bidrar till en icke-fungerande prisbildning i aktien.

Styrelsen påminner om att Slottsvikens bolagsordning innehåller ett omvandlingsförbehåll varigenom innehavare av A-aktier har rätt att begära att A-aktier konverteras till B-aktier, så kallad omstämpling. Slottsvikens B-aktie kommer att fortsätta vara noterade på Spotlight.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]