Publicerat 3 april, 2024

Slottsviken köper fastighet i Partille – delfinansiering genom riktad emission

Fastighetsbolaget Slottsviken har ingått avtal om förvärv, via bolagsaffär, av fastigheten Mellby 4:76 i Partille. Åsatt fastighetsvärde i transaktionen är 49 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Som en del av finansieringen av förvärvet har styrelsen beslutat om riktade kontantemissioner om cirka 5,8 miljoner kronor bestående av 307 254 nya aktier till en teckningskurs om 19 kronor per aktie. En del av emissionen, motsvarande cirka 4,8 miljoner kronor av emissionslikviden, är villkorad av efterföljande godkännande av bolagsstämma.

Den förvärvade fastigheten är belägen i Mellby industriområde i Partille i omedelbar närhet till bolagets befintliga fastighet i området. Den innehåller cirka 6 200 kvadratmeter lokaler med fokus på lättindustri och verkstadslokaler. Hyresvärdet uppgår till cirka 6 miljoner kronor på årsbasis. Uthyrningsgraden uppgår till 97 procent.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]