Publicerat 25 mars, 2022

Slottsviken föreslår en omvänd split 1:20

Aktieägarna i fastighetsbolaget Slottsviken kallas till årsstämma den 22 april i Göteborg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Fredrik Österberg och styrelseledamöterna Peter Hamnebo, Jakob Österberg och Daniel Stensiö.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av aktier, omvänd split med villkor 1:20. Det innebär att 20 befintliga aktier läggs samman till en aktie.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av preferensaktier, stamaktier och konvertibler. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om att genomföra syntetiska återköp.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]