[ Annons ]

Fastighetsavgiften på hyresbostäder bör avskaffas. Det föreslår Bostadsbeskattningskommittén till regeringen idag. Men en låg moms på hyran hade haft större effekt på nyproduktionen av hyresrätter, menar Fastighetsägarna.
Publicerat 13 januari, 2014

Slopad skatt väntas ge svag effekt på nyproduktionen

Fastighetsavgiften på hyresbostäder bör avskaffas. Det föreslår Bostadsbeskattningskommittén till regeringen idag. Men en låg moms på hyran hade haft större effekt på nyproduktionen av hyresrätter, menar Fastighetsägarna.

Bostadsbeskattningskommittén föreslår i sitt slutbetänkande, som idag överlämnats till regeringen, att fastighetsavgiften på hyresbostäder avskaffas. Kommittén föreslår också att de så kallade lättnadsreglerna för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar inte ska förlängas när de löper ut efter nästa år, samt att kooperativa hyresrättsföreningar inte ska beskattas för hyresrelaterade inkomster.

[ Annons ]

Kommittén föreslår att förslagen finansieras genom att taket för ROT- och RUT-avdrag sänks från 50 000 till 34 000 kronor per år.

Avskaffandet av fastighetsavgiften på hyresrätter välkomnas av Fastighetsägarna som ser initiativet som ett steg mot en mer rättvis beskattning av hyreslägenheter. Samtidigt menar organisationen att förslaget får begränsade effekter på nyproduktionen av hyresrätter, där införandet av en låg moms på hyran skulle vara betydligt effektivare för att öka investeringarna i hyresbostäder.

– Hyresrätten är i dag skattemässigt missgynnad jämfört med bostadsrätter och eget ägt boende. Att avskaffa fastighetsavgiften är därför ett steg i rätt riktning mot en mer rättvis beskattning, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige.

Borttagandet av fastighetsavgiften beräknas av branschen påverka nybyggnadskostnaden med endast 0,7 procent. Det gör att förslaget kommer ha begränsad effekt på byggandet av fler hyreslägenheter.

– Införandet av en låg bostadshyresmoms på exempelvis sex procent, skulle ha en betydligt större effekt på viljan att investera i hyreslägenheter. Det gäller framför allt för ny- och ombyggnad men även i det befintliga beståndet, säger Ulla Werkell.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]