Publicerat 2 november, 2017

”Slopa reavinstskatt för pensionärer som flyttar till mindre”

Slopad reavinstskatt för dem som bott länge i samma bostad, är över 64 år och som väljer att flytta till en väsentligt mindre bostad. Förslaget lanseras av Faradj Koliev (S) på DN Debatt.

I nuläget finns det ungefär lika många lägenheter per invånare som under 1990-talet. Skillnaden är att det nu råder bostadsbrist – det gjorde det inte det då. Utifrån detta faktum resonerar Faradj Koliev, statsvetare och kandidat till riksdagen för Socialdemokraterna i Stockholms län, kring att det krävs åtgärder för bättre rörlighet på bostadsmarknaden på DN Debatt.

[ Annons ]

Trögheten förklaras av att det finns inlåsningseffekter på marknaden, menar Faradj Koliev. Prisökningar på bostäder gör att latenta skatteskulder måste betalas vid försäljning om man vill flytta till något mindre. På hyresmarknaden är det stora prisskillnader mellan det äldre och det nybyggda beståndet, effekten blir ett ineffektivt utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet.

Men, resonerar Faradj Koliev, flera av de åtgärder som föreslagits är svåra att rent politiskt genomföra. En generell sänkning av reavinstskatten skulle bli dyr. Ett alternativ skulle istället kunna vara undanta den grupp som påverkats mest av prisökningen på bostadsmarknaden. Faradj Koliev föreslår slopad reavinstskatt för de som innehaft bostaden i minst 15 år, som är över 64 år och som köper eller hyr en betydligt mindre bostad.

För att kompensera de som bor i hyresrätt föreslår han ett kontantbidrag för att täcka flyttkostnader med mera.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]