[ Annons ]

16,5 miljarder kronor per år måste investeras i VA-nätet. Foto: Jan Kansanen/mostphotos
Publicerat 10 januari, 2018

”Släpp in privata intressen i VA-nätet”

Staffan Hansén, vd för SPP, vill låna ut till det eftersatta VA-nätet, och i förlängningen anser han även att privata intressen ska kunna ta över driften av våra VA-nät.

Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten borde underhållet av våra VA-nät öka med 35 procent de närmaste 20 åren för att nå acceptabel nivå. Cirka 16,5 miljarder per år måste då tillföras och det skulle leda till taxehöjningar med cirka 60 procent under den tiden – en politisk känslig fråga.

[ Annons ]

För att täcka upp bristen av kapital till nödvändiga investeringar är pensionsbolaget SPP (ägs av norska koncernen Storebrand) och 7:e ap-fonden villiga att öronmärka gröna lån till sektorn.

– Vi vill gärna låna ut till verksamheter som vi anser är viktiga för samhället. Ett fungerande VA-nät är centralt för alla, även för oss som fastighetsägare. Nu är det upp till kommunerna hur de vill återinvestera obligationslån som tas upp, vårt förslag är att lånen öronmärks till satsningar på VA-näten säger Staffan Hansén.

Nu handlar det inte om att subventionera investeringar. Lånen ska vara marknadsmässiga. Staffan Hansén anser också att dörren borde öppnas för privata bolag att ta över verksamheter från de kommunala VA-bolagen.

– Men denna infrastrukturfråga är väl cementerat kan man säga, och vägen är lång, innan vi kan se sådana lösningar, tror Staffan Hansén.

Vårt förslag är att lånen öronmärks till satsningar på VA-näten.

Mats Lindqvist (mp), ordförande i Stockholm Vatten och Avfall stänger inte dörren till finansiering från pensionsbolag.

– Allt handlar ju om vilken avkastning de vill ha. Men jag ser hellre att vattentaxorna höjs och att reglerna ändras så vi kan fondera pengar för kommande investeringar. Nu får vi bara ta ut självkostnadspris och inte göra vinst.  Sverige har i jämförelse med andra europeiska länder låg vattentaxa, betonar Mats Lindqvist.

Att privatisera delar av nätet tror han inte på.

– Man har testat det i Tyskland och Skottland men erfarenheterna var inte så bra och nu är det i kommunal regi igen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]