Rebecca McDonald är analytiker på den brittiska tankesmedjan Centre for Cities. Hon är nationalekonom och utbildad vid universitetet i Cambridge. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 27 maj, 2019

”Skydda kontorsytan i stadskärnorna”

Rebecca McDonald har studerat vad som gör vissa städer mer framgångsrika. Med rätt policy behöver ingen frukta butiksdöd eller tomma lokaler. Satsa på kontor, bygg bostäderna utanför stadskärnorna och tro inte att pop-up stores kommer vara räddningen, menar hon.

Vad går din forskning ut på?

[ Annons ]

– Vi på Centre for Cities samarbetar med de 63 största städerna i Storbritannien för att försöka förstå vad som egentligen sker i deras ekonomier. Min forskning fokuserar på stadskärnorna.

Varför är just stadskärnor viktiga?
– I Storbritannien har vi haft en stor diskussion om ”The Death of the High Street”, det vill säga att städernas centrala delar drabbas av många vakanser. Många människor oroas över den här utvecklingen. I min forskning har jag ställt frågan om det här verkligen är sant att ”High Street” håller på att dö?

Och vad kom du fram till?
– Att bilden är delvis fel. Visst finns det stadskärnor som har problem, men det finns också många ”High streets” som går väldigt bra. Det gäller stora städer som London, men också mindre som exempelvis Cambridge och Bristol. Det är alltså inte så enkelt att näthandel rent generellt håller på att döda stadskärnorna. Det måste finnas andra förklaringar till att vissa går sämre.

Vilka förklaringar?
– Vår alternativa idé är mycket enkel. En god ekonomi har inga problem att stödja en stark stadskärna. Finns tillräckligt många arbetsplatser med välutbildad arbetskraft centralt koncentrerade klarar sig stadskärnorna bra. Då skapas tillräcklig kundtillströmning. Men kontoren behöver ligga tätt och inte spridas ut runtom på företagsparker i stadens utkant.

Vilka typer av arbetsplatser?
– Kunskapsintensiva, kreativa jobb inom serviceindustrin. I London är de typiskt sett investmentbanker, reklambyråer eller advokatbyråer. Det kommer förstås alltid att behövas en mix av arbetstillfällen. Men de jobb som triggar tillväxt i stadskärnorna är de högkvalificerade.  Kan du attrahera dem kommer andra följa efter.

Vad kan politikerna göra?
– Det som går att göra på kortare sikt är att fokusera på de kommersiella utrymmena i stadskärnorna. Skapa kontorsutrymmen av hög kvalitet, där det är lätt att mötas och dela kunskap.

Ska folk inte bo i städerna?
– Jo, såklart. Men vi behöver prioritera kommersiella ytor. De boende kan spridas ut, många gillar att bo i för-orter. Men högkvalificerade arbetsplatser behöver vara i stadskärnan. Därför måste kontorsytan skyddas.

Och hur gör man det?
– Det innebär att man behöver bygga bostäder någon annanstans, exempelvis genom att förtäta och bygga högre i förorterna. De restriktionerna kring ”green belts” vi har runt städerna i Storbritannien behöver lättas.

I Sverige har det talat en del om skiftet från handel till upplevelser?
– Ja, i Storbritannien också. I framgångsrika stadskärnor finns det ett ställe att äta eller dricka för var tredje affär. I svagare områdena en för vart femte.

Ibland dyker idén upp att ”pop-up stores” eller ”showrooms” är lösningen. Tror du på det?
– Ja och nej. Det kan vara ett bra sätt att utnyttja tillfälligt lediga utrymmen. Men det är inte framtiden. Det går inte att skala upp. Långsiktigt hållbara stadskärnor byggs inte av pop-up stores.

VAD GÄLLER SAKEN?

Vad: Forskning kring vilka stadskärnor som har låg andel vakanser.

Varför: Butiksdöden sprider sig inte bara i Sverige. I Storbritannien är ”The Death of High Street” en följetong i medierna.

Slutsats: Stadskärnorna går inte bara att rädda. Fyllda med kontor för välutbildad arbetskraft kommer de blomstra än mer.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]