Anni Carpelan. Foto: Lars Trangius
Publicerat 18 januari, 2018

Skydda dig mot värsta raset

Det är dags att se upp, som fastighetsägare gäller det att ha koll på sin skyldighet och juridiska ansvar när det gäller takskottning.

Enkelt sammanfattat kan man säga att fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar är skyldiga att se till att is och snö inte rasar från byggnadens tak. Riskerna uppstår främst när snön smälter, det vill säga när snö omvandlas till is och vatten, menar Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighets-ägarna Stockholm.

[ Annons ]

– Var extra uppmärksam under snabba väderomslag då det kan leda till snöras och att istappar bildas.

I försök att på ett bättre sätt nyttja den disponibla fastighetsytan väljer många fastighetsägare att omvandla vindsutrymmen till lägenheter. Utrymmet närmast taket som tidigare varit kalla platser, men som värms upp för att möjliggöra boende, gör att yttemperaturen på taket stiger och därmed ökar riskerna för snö- och isras.

Temperaturvariationer medför också risker för värmeläckage från hustaken och där återfinns den stora risken för personskada. Vatten bildas mellan isen och det relativt varma yttertaket, vilket leder till minskad friktion och risk för nedglidande isblock eller snösjok. Dessa glider längs taket och kan därför rasa ut från huset, och därmed utsätter förbipasserande på gatan för fara.

Fastighetsägarens ansvar innefattar att känna till dessa risker, men även att undanröja den snö eller is som annars riskerar att rasa från tak, rännor eller liknande anordningar. Att missköta snöröjningen och riskhanteringen av sådan kan få juridiska påföljder, både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt.

– Se till att ha en tydlig rutin för bevakning av taken, särskilt när det kommit mycket snö. Du bör även teckna avtal med en certifierad entreprenör för takskottning, säger Anni Carpelan.

Anni Carpelans fem bästa tips till dig som fastighetsägare:

1. Isolering av taket är extra viktigt så att inget värme-läckage uppstår. Det är läckaget som främst medför att yttakets temperatur ökar.

2. Tvära temperatursskiften vid exempelvis natt och dag eller skiftande väderlek medför ökad risk för snö- och isras. Samverkan är därför viktigt för att alla risker rapporteras. Fastighetsägarna Stockholm har en särskild telefonlinje under vinterhalvåret där privatpersoner när som helst kan ringa och varna om upptäckta risker för snö- och isras.

3. Varna allmänheten vid gatan när risken är uppmärksammad och snöröjning är beställd. Bedöm var risken finns, men varningar och omdiringeringar får endast förekomma temporärt.

4. Snörasskydd ska finnas vid entréer där det finns särskilda risker för personskada. En kunnig plåttekniker ger dig råd om hur snörasskydd ska upprättas på bästa sätt.

5. Snörasskydd vid häng- och stuprör fungerar väl på platser av taket där temperaturen av olika anledningar varierar. Förlita dig dock inte på att elslingor gör hela jobbet, utan se det som ett komplement.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]