En mötesplats för de som bor, arbetar och besöker stadsdelen Hagastaden. Nästa år planeras både uppförande och invigning av den visuellt utmanande byggnaden Twist, ritad av Belatchew Arkitekter.
Publicerat 4 mars, 2015

Skruvad mötesplats i Hagastaden

En mötesplats för de som bor, arbetar och besöker stadsdelen Hagastaden. Nästa år planeras både uppförande och invigning av den visuellt utmanande byggnaden Twist, ritad av Belatchew Arkitekter.

I januari inbjöds fyra arkitektkontor att lämna förslag på utformning av en ny byggnad som ska bli en mötesplats för människor som bor, arbetar eller besöker Hagastaden i Stockholm. I dag utsågs Belatchew Arkitekters förslag Twist till arkitekt för byggnaden med motiveringen;

[ Annons ]

”För ett mycket attraktivt och inspirerande förslag, kallat ”Twist”. Arkitekterna har lagt stor vikt vid en mänsklig, hållbar och symbolisk gestaltning.”Twist” är en skulptural byggnad som med funktion, form och material kontrasterar sin omgivning och på ett tilltalande sätt berikar och bidrar till uppfyllandet av visionen för Hagastaden. En märkesbyggnad som välkomnar, bjuder in och skapar stor nyfikenhet”.

Den nytänkande mötesplatsen kommer att ha restaurang, café, terrass och är strategiskt belägen mitt i Hagastaden. Ambitionen är att byggnaden ska utgöra ett extra ”rum” för befintliga och nya hyresgäster i området och även för det närbelägna kvarteret Molekylen där Atrium Ljungberg sedan tidigare har en markanvisning för Life Science om ytterligare 36 000 kvadratmeter.

Byggnaden är på cirka 700 kvadratmeter och kommer delvis att uppföras i två plan med en takterrass. Byggnaden är belägen i Kvarteret Genen, i korsningen Norra Stationsgatan och Gävlegatan. Målsättningen är att byggstart ska ske i början av 2016 med öppning hösten 2016.

Atrium Ljungberg fick markanvisningen i kvarteret Genen i december 2014.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]