[ Annons ]

När Skövdebostäder renoverade var det inte bara stammar och fasader som fick ett lyft. Även området och de boendes möjligheter att leva mer hälsosamt förbättrades. Därför får det kommunala bostadsbolaget SABO:s bopris 2014.
Publicerat 18 september, 2014

Skövdebostäder prisas för renovering med mervärden

När Skövdebostäder renoverade var det inte bara stammar och fasader som fick ett lyft. Även området och de boendes möjligheter att leva mer hälsosamt förbättrades. Därför får det kommunala bostadsbolaget SABO:s bopris 2014.

Det var de sociala mervärden som tillfördes vid renoveringen av tre fastigheter som gör Skövdebostäder till vinnare av SABO:s bopris 2014.

[ Annons ]

När stammar och fasad skulle renoveras i tre punkthus på Henriksbergsgatan tog en arbetsgrupp med representanter för hyresgäster och Skövdebostäder fram förslag kopplade till friskvård och hälsa. Övernattningslägenhet, gemensamhetslokal, uterum, uteplats och utegym är idéer som har förverkligats. Resultatet är en större gemenskap mellan de boende i husen, när man bland annat nu kan träffas och träna tillsammans.
– Vi på Skövdebostäder är mycket angelägna om att involvera våra hyresgäster för att leverera den boendeupplevelse de efterfrågar. Efter att ha arbetat aktivt med hälsa bland personalen blev det naturligt att gå vidare och på olika sätt uppmuntra våra kunder att leva hälsosamt. Därmed var det också naturligt att väga in denna fråga i boinflytandearbetet i samband med att bostadsområdet Henriksbergsgatan skulle renoveras, säger Dan Sandén, vd för Skövdebostäder.

”Skövdebostäders tävlingsbidrag har en tydlig koppling till tävlingens huvudkriterium, om sociala mervärden som skapats i samband med renovering och upprustning av utemiljöer. Satsningen på friskvård har använts på ett kreativt sätt för att förbättra kontakter och sociala sammanhang i de tre fastigheterna på Henriksbergsgatan. Personalens lyhörda arbetssätt framstår som en viktig framgångsfaktor”, skriver juryn i sin motivering.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]