[ Annons ]

Kommun, stat och aktörer på marknaden har ett gemensamt ansvar för att öka bostadsbyggandet. Det skriver SKL:s programberedning i sin slutrapport ”Ökat bostadsbyggande – delat ansvar”.
Publicerat 7 maj, 2014

SKL: "Ökat bostadsbyggande är ett delat ansvar"

Kommun, stat och aktörer på marknaden har ett gemensamt ansvar för att öka bostadsbyggandet. Det skriver SKL:s programberedning i sin slutrapport ”Ökat bostadsbyggande – delat ansvar”.

I rapporten uppmanas regeringen att göra en översyn av de finansiella förutsättningarna för bostadsbyggandet. Några av åtgärder som föreslås är att flyttskatten tas bort för att öka rörligheten på marknaden och att systemet med statliga kreditgarantier görs om – så att byggföretagen lättare får lån till bostadsinvesteringar.

[ Annons ]

Beredningen föreslår även att Länsstyrelsen bara ska yttra sig över en detaljplan vid ett tillfälle tidigt under processen. Dessutom föreslås en att en utredning ska tillsättas som analyserar och föreslår hur kostnadsökningarna i byggbranschen bromsas.

Fastighetsägarna välkomnar rapporten och instämmer i att bostadsbyggandet är ett delat ansvar mellan kommun, stat och marknad och att det är gemensamma ansträngningar som krävs för ett ökat bostadsbyggande.

– Programberedningen gör dock misstaget att inte göra kopplingen mellan bostadsmarknadens funktion och låg bostadsproduktion. Visserligen omnämns både bostadsbidrag och översyn av flyttskatt som medel att öka efterfrågan och rörligheten. Men åtgärder bör i första hand riktas mot bakomliggande orsaker till det låga bostadsbyggandet och i andra hand mot symptomen, avslutar Reinhold Lennebo.

Läs hela rapporten här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]