Foto: Caroline Franzén
Publicerat 12 februari, 2018

SKL: Markpriserna är inte höga

Markpriserna är en relativt liten del av byggkostnaderna och det är inte marken som gör det dyrt att bygga. Den slutsatsen drar SKL i en rapport som visar att markpriset för hyresrätter var under 2 500 kr per kvadratmeter i de flesta kommuner.

Markpriserna är ofta i fokus när bostadsbyggande debatteras, inte minst i storstäderna där markpriserna stigit rejält. Enligt SCB steg markpriserna i Stockholm med 365 procent från 2005 till 2015, i Göteborg med 203 procent.

[ Annons ]

Men i en ny rapport från SKL underkänner man den statistiken. SCB, menar SKL, har statistik om markkostnader, men det är ett begrepp som utöver köpeskillingen också omfattar kostnader för bland annat markarbeten, räntor och fastighetsbildning.

I den enkätundersökning som SKL gjort har kommunerna fått redovisa enbart markpriset där 80 procent av landets 290 kommuner deltog, däribland de 25 kommuner med flest invånare. Försäljningarna gjordes 2016.

Enligt SKL såldes 67 procent av marken till bostadsrätter till ett pris av maximalt 2 500 kronor/kvm bruttoarea. Bara 2 procent gick till priser över 15 000 kr; 92 procent av marken till hyresrätter såldes till priser upp till 2 500 kronor per kvm boyta, endast 8 procent i prisintervallet 2 500 – 5 000 kr.

´”Det kan jämföras med att den totala produktionskostnaden för flerbostadshus samma år i snitt var cirka 45 000 kronor per kvadratmeter lägenhetsarea, enligt SCB:s statistik. Lägenhetsarean är något mindre än bruttoarean, men jämförelsen visar ändå att den summa företag betalar för kommunal mark generellt sett är en relativt liten andel av kostnaden i ett bostadsbyggnadsprojekt.”, skriver Lena Micko, ordförande i SKL i en debattartikel i DN.

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi och kritiker av kommunernas markpolitik anser att undersökningen inte ger så mycket svar.

– Man måste gräva lite djupare än att konstatera att nio av tio kommuner säljer marken billigt. Men vilka kommuner är det och vilken mark talar man om? Jag kan i alla fall konstatera att en villatomt i södra Stockholm kostar två miljoner kronor.

– Det är ju inte heller så att man kan sätta upp bostäder enbart där marken är billig, det måste finnas bra kommunikationer och annan infrastruktur, säger Hans Lind.

Han menar också att kommunerna inte är så intresserade av att bygga billiga hus på billig mark.

– De ramavtal för Bo Klok med fler aktörer som SKL tagit fram, varför byggs det så få om marken är billig och det finns intresse hos byggarna? Svaret är att många kommuner bromsar, man vill inte ha dessa bostäder som man anses fula, säger Hans Lind.

Fredrik Törnqvist, vd på fastighetsbolaget Stångastaden i Linköping, känner inte riktigt igen beskrivningen av billig mark.

– Visst är marken bara en faktor, men här i Linköping var priset för mark till hyresrätter runt 2 500 kr kvadratmeter för några år sedan, nu är det upp till 5 000 – 6 000 kronor. Markpriserna har gått upp bra mycket mer än inflationen,

Även Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya Hem, anser att siffrorna från SKL inte stämmer in på deras marknad.

– Om man som SKL gör smetar ut alla priser över hela landet blir det förstås inte så högt, men i de områden som är attraktiva och där folk vill köpa en lägenhet är bilden helt annorlunda.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]