Stefan Attefall modererade seminariet. Foto: Maria Odeh
Publicerat 6 juli, 2017

”Skilj på behovet av bostäder och av byggande”

I fjol uppskattade Boverket behovet av nya bostäder till 710 000 fram till år 2025. Nu menar myndigheten att det är dags att släppa chocken över skräcksiffran och börja hitta separata lösningar för den sociala bostadspolitiken.

Är bostadsbyggandet tillräckligt stort? Det var frågan som lockade såväl politiker som myndighetsrepresentanter och fastighetsbranschens aktörer till Veidekkes frukostseminarium på torsdagsmorgonen i Visby.

[ Annons ]

Då andra seminarier med frågerubriker sällan levererar ett ja eller nej-svar så kom svaret ungefär 15 sekunder in i den första talarens anförande. Svaret var ja, och levererades av Bo Söderberg, chef för Boverkets analysavdelning. Men bostadsmarknadens förutsättningar går ju sällan att sammanfatta i så korta svar utan att motiveras, och det var vidareutvecklingen som behandlades under resterande 74 minuter. Bo Söderberg fortsatte genast;

– Byggandet är tillräckligt stort, men inte i alla kommuner, och särskilt inte där människor vill bo utan att kommunerna möter befolkningsförändringen. Det här har inte att göra med den dåligt fungerande hyresmarknaden, utan med den ordinarie bostadsmarknaden i sin helhet.

Med en närmare titt på hur Boverket uppskattar det framtida behovet av bostäder vill Bo Söderberg poängtera att det handlar om just uppskattningar. Fjolårets beräkning av behovet av nya bostäder är omkring 70 000 högre än årets analys.

Rådet han vill skicka med till politikerna är att inte blanda ihop behovet av byggande med behovet av bostäder och att hantera varje fråga för sig.

– Den ordinarie marknaden klarar sig bra om man håller fingrarna borta, men de ekonomiskt svaga hushållen klarar sig inte bra. Lösningar för de här hushållen behöver man inte blanda in i den delen som klarar sig. Det behövs en social bostadspolitik enbart för de behövande.

– Att bara skapa fler bostäder utan att de som behöver dem har möjlighet att efterfråga dem är en linje som indikerar att vi riskerar att få ett överskott på bostäder samtidigt som det råder bostadsbrist. De nya bostäderna går ju inte till de behövande utan till den ordinarie marknaden.

Maria Pleiborn, demograf och seniorkonsult på WSP, ville under seminariet lyfta risken med att såväl politiker som byggherrar stirrar sig blinda på den stora behovssiffran utan någon närmare analys. På frågan om vilken siffra hon tror är den verkliga svarar hon;

– Vi vet inte – låt bli att räkna på det! Vi ska inte ge Boverket detta i uppdrag. Det farliga är att alla här i Almedalen pratar om de här 710 000 bostäderna och sedan gör en bedömning som alla politiker tar till sig. Bostadsutvecklarna kör sedan bara på i tron att alla bostäder behövs utan analys om var man bygger, vem man bygger för eller vad som egentligen behövs. Vi behöver en riktig bostadspolitik, inte bara en byggpolitik.

Men exakt hur många bostäder som behövs, eller hur de ska byggas blir en hypotetisk fråga i ljuset av de omständigheter som begränsar fastighetsutvecklarna att bygga något nytt över huvud taget. Det menar Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen under seminariet;

– Det politikerna gör just nu med de beslut de försöker fatta innebär att det inte kommer att byggas särskilt mycket alls. Det handlar om bland annat om skatteförändringar och implementeringar av EU-direktiv. Hyresgästinflytandeutredningen kommer också att öka kostnaderna, säger Tomas Ernhagen och avslutar;

– Drivkrafterna på hyresrättssidan gynnar kortsidiga aktörer. De har ju redan byggt in en exit i sin affärsmodell, nämligen avsikten att sälja sina hyresrätter till en bostadsrättsförening eller annan ägare. Här finns en stor risk framöver för att de långsiktiga ägarna snabbt kommer att bli färre.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]