Publicerat 12 december, 2017

Skellefteå gillas av fastighetsbolag

I rapporten Fastighetsföretagarklimatet rankas 15 kommuner i mellersta och norra Sverige. Enligt undersökningen bjuder Skellefteå på bäst förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet.

Hur fungerar de allmänna kommunikationerna? Är de kommunala avgifterna är rimliga? Hur  upplevs konkurrensvillkor och handläggningstider? Det är några av de frågor som 644 fastighetsägare har svarat på i attitydundersökningen Fastighetsföretagarklimatet. Rapporten som Demoskop genomfört på uppdrag av Fastighetsägarna MittNord tar tempen på förutsättningarna för att bedriva fastighetsföretagarverksamhet i 15 orter i mellersta och norra Sverige.

[ Annons ]

I topp hamnar Skellefteå. Sju av tio fastighetsägare uppfattar att förutsättningarna att bedriva fastighetsverksamhet i kommunen är goda och nästan lika många anser att det är en god investering att köpa fastigheter i kommunen.

Bengt Ivansson, näringslivschef i Skellefteå kommun, ser resultatet som en bekräftelse på att kommunen satt ett tydligt fokus på att främja företagandet.

– I vårt gemensamma utvecklingsarbete Skellefteå 2030 är visionen att vi ska växa med 7 500 invånare. För att lyckas med det måste vi skapa nya jobb och de hittar vi inte inom det offentliga. Vi har därför satt tydligt fokus på att främja företagandet i kommunen, med utgångspunkterna att det ska vara lätt att etablera, lätt att driva och lätt att expandera företag i Skellefteå, säger Bengt Ivansson.

Enligt Bengt Ivansson kan resultatet delvis förklaras av att det lagts resurser på att utbilda kommunens tjänstemän och politiker. Syftet är att skape en ökad förståelse för villkoren för att driva företag i kommunen.

– När det gäller frågor relaterade till fastighetsverksamhet specifikt har vi bland annat fokuserat på att få ned handläggningstider och vi har jobbat för att förbättra tillgängligheten och informationen, berättar Bengt Ivansson.

I rapporten framhåller flera av stadens fastighetsägare kommunens engagemang i utvecklingen av centrum.

– Vi har tre handelsområden i Skellefteå; Solbacken, syd och centrum. Vi kan inte låta två externområden växa på bekostnad av centrum och det har vi varit väldigt tydliga med och arbetet medvetet för. Ett attraktivt centrum går till exempel före kommunala tjänstekontor, vilket det också finns konkreta exempel på, säger Bengt Ivansson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]