Foto: Shutterstock
Publicerat 21 november, 2016

Skatten på solel sänks kraftigt

Skatten på solel sänks från 29,2 till 0,5 öre/kWh redan den 1 juli 2017. Detta om regeringen får igenom det förslag som presenterades idag.

Finansminister Magdalena Andersson och klimatminister Isabella Lövin presenterade idag flera steg för att förbättra villkoren för den svenska solelen.

[ Annons ]

Mest konkret, och viktigast för fastighetsägare med miljöambitioner, är att sänka skatten från 29,2 till 0,5 öre/kWh redan den 1 juli 2017. Ett förslag där man har med sig vänsterpartiet.

–  Det är en bra lösning att regeringen redan nu under 2017 kan föreslå en sänkning av dagens skattesats med över 98 procent för ännu fler producenter. Det möjliggör snabba investeringar, samtidigt som vår långsiktiga ambition är att helt ta bort skatten på solel, säger Magdalena Andersson, finansminister.

Hos Fastighetsägarna tas beskedet emot positivt.

– Det är mycket glädjande att regeringen nu i ett första steg sänker solelsskatten och därefter inleder en process för att ta bort skatten helt. Det kommer bidra till att fler fastighetsägare kan motivera investeringar i solenergianläggningar, säger Rikard Silverfur näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

Lennart Lifvenhjelm, chef teknikstöd Vasakronan, hör också till dem som gläds åt beskedet då han tidigare varnat för att skatten gjort framtida satsningar på hållbar energi och lönsamheten i planerade solcellsprojekt osäkra.

– Vi vill bidra till utvecklingen av förnybar grön solel både för branschen och våra fastigheter. Vi välkomnar därför de förändringar som nu görs, de är ett steg i rätt riktning. Vår förhoppning är att regeringen fortsätter vara öppen för en dialog med oss som representerar branschen, så att vi hittar en lösning som är långsiktigt stabil – det vinner alla på, säger Lennart Lifvenhjelm.

Det var den 1 juli som skatt på el från solcellsanläggningar större än 255 kW solceller infördes, detta med motivet att säkerställa att producenter inte skulle riskera att bli återbetalningsskyldiga på grund av EU:s statsstödsregler.

Mikroproducenter, som villaägare med solceller på taket, har haft bättre förutsättningar. De nya reglerna skulle innebära att ännu fler producenter av solel för eget bruk får sänkt skatt till 0,5 öre/kWh. Regeringen räknar med att denna åtgärden omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i EU:s statsstödsregler.

Regeringen kommer ansöka hos kommissionen att godkänna ett statsstöd, alltså ett undantag från beskattning, för producenter av solel för eget bruk.

– Beskedet idag är att det kommer finnas bättre förutsättningar för solceller på varenda skola, idrottshall och lager i Sverige. Solelen är en viktig pusselbit i målet om en 100 % förnybar elproduktion, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Rikard Silverfur tycker det är synd att det tog så lång tid för regeringen att inse att solelsskatten är ett kraftfullt hinder för en omställning till en hållbar energiproduktion.

– Det kommer bli ett förlorat år för solenergin och visar tydligt på de begränsande effekter som den här typen av skatter på förnyelsebar energi har, säger Rikard Silverfur.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]