[ Annons ]

Publicerat 2 juni, 2014

Skatteförslaget som hotar hela samhällsekonomin

Senast om fjorton dagar, den 16 juni, ska Företagsskattekommittén lägga fram sitt slutbetänkande för finansminister Anders Borg. Det är en utredning som kan få mycket stor betydelse för såväl fastighetsbranschen som för samhällsekonomin. Företagsskattekommittén väntas föreslå att möjligheten till ränteavdrag i bolagssektorn begränsas kraftigt. I gengäld ska företagen kompenseras genom ytterligare sänkningar av bolagsskatten. Det […]

Senast om fjorton dagar, den 16 juni, ska Företagsskattekommittén lägga fram sitt slutbetänkande för finansminister Anders Borg. Det är en utredning som kan få mycket stor betydelse för såväl fastighetsbranschen som för samhällsekonomin.

[ Annons ]

Företagsskattekommittén väntas föreslå att möjligheten till ränteavdrag i bolagssektorn begränsas kraftigt. I gengäld ska företagen kompenseras genom ytterligare sänkningar av bolagsskatten. Det kommer att gynna företag som har små lånebehov för sina verksamheter. Stora delar av tjänstesektorn hör till den gruppen. Förlorarna är de kapitalintensiva branscherna, det vill säga stora delar av Sveriges basindustri och fastighetsnäringen.

Är det ett problem? Att skapa balans mellan lånat och eget kapital kan ses som en rimlig ambition, men tyvärr tar kommitténs förslag inte hänsyn till olika branschers specifika förutsättningar.

Fastighetsföretag bygger och förvaltar hus med mycket lång livslängd. Det normala till-vägagångssättet är att finansiera investeringen genom att låna kapital. Med de förslag som Företagsskattekommittén förväntas lägga förändras spelplanen i ett slag och det kommer att få konsekvenser långt utanför fastighetsbranschen.

För det första står fastighetsbolagen för cirka 20 procent av de svenska storbankernas utlåning. Det innebär i sin tur att bolagens tillgångar, fastigheterna, utgör en betydande del av bankernas säkerheter. Kommitténs förslag skulle leda till en snabb omvärdering av dessa tillgångar och därmed minska värdet på bankernas säkerheter. I en förnyad ekonomisk kris skulle det kunna få förödande konsekvenser för stabiliteten i det finansiella systemet. Under den kreditfrossa som världen drabbades av efter den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers kollaps 2008 var oron stor för panikförsäljningar av fastigheter. Men kommitténs förslag ökar sannolikheten för att den oron ska bli verklighet rejält.

Men det är inte bara problem i enskilda fastighetsbolag och i det finansiella systemet som kan uppstå. Ett kanske ännu större hot gäller ekonomins långsiktiga funktionssätt. Urbaniseringen är en förutsättning för den moderna kunskapsintensiva ekonomin. Denna urbanisering kommer bara till stånd om det byggs infrastruktur, bostäder och lokaler för butiker, industri och kontor. Allt det förutsätter att det är möjligt att låna kapital till rimliga villkor, vilket kommitténs förslag nu kan ändra på.

Fungerar inte bostadsmarknaden så fungerar inte heller arbetsmarknaden.

Det mest uppenbara hotet gäller den framtida bostadsmarknaden. Redan idag är bostadsbristen ett stort problem i våra storstäder och universitetsorter. Med kommitténs förslag blir det ännu värre. Många fastighetsföretag upplever nämligen redan idag att finansieringen av olika byggprojekt är ett problem. Med kommitténs förslag kommer den gruppen att växa lavinartat. Detta drabbar i synnerhet produktionen av hyresrätter, eftersom förslagen slår just mot de företag som beställer och förvaltar landets hyresbostäder. För ungdomar och andra som inte har möjlighet att själva köpa en bostad kommer det att bli förödande. Det blir ännu svårare att hitta ett eget boende. Därmed blir det också svårare för företag att hitta rätt kompetens. För så är det, fungerar inte bostadsmarknaden så fungerar inte heller arbetsmarknaden.

Visst kan och ska fastighetsbranschen bidra med skatteintäkter, men det ska ske på ett sätt som inte hotar en hel bransch och i förlängningen hela samhällsekonomin. Jag diskuterar gärna hur ett sådant skattesystem kan utformas men först är det dags att låta utredningens förslag hamna där det hör hemma, långt ner i en byrålåda.

Reinhold Lennebo
vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]