Publicerat 13 januari, 2017

”Skatteförslaget kommer ge färre hyresrätter”

Implementeringen av EU-direktivet mot skatteflykt i svensk lagstiftning riskerar att leda till färre hyresrätter om regeringen inför långtgående begränsningar av ränteavdrag för lån. Det skriver Lennart Sten och Ulla Werkell i Dagens Industri.

Bakgrunden till de nya skattereglerna är ett EU-direktiv som ska vara implementerat i svensk lagstiftning senast vid utgången av 2018.

[ Annons ]

Syftet är att stoppa avancerad skatteplanering där internationella företag utnyttjar skillnaderna mellan skattesystemen i olika länder för att minimera sin bolagsskatt, bland annat genom så kallade räntesnurror.

Nu menar Fastighetsägarna Sveriges ordförande Lennart Sten och Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, att de nya reglerna kan komma att resultera i att färre hyresrätter byggs.

”Fastighetsägares marginaler för investeringar i nya hyresrätter är redan i dag låg och med kraftigt ökade kostnader kommer det att leda till färre nya bostäder och en sämre samhällsekonomisk utveckling” skriver de på Dagens Industri.

Läs hela debattartikeln här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]