Nu vill regeringen öka kraven på de allra energieffektivaste husen, de så kallade "nära nollenergibyggnaderna". Detta för att klara de framtida bindande reglerna som börjar gälla 2021.
Publicerat 30 mars, 2012

Regeringen vill skärpa energikraven för byggnader

Nu vill regeringen öka kraven på de allra energieffektivaste husen, de så kallade "nära nollenergibyggnaderna". Detta för att klara de framtida bindande reglerna som börjar gälla 2021.

Den 29 mars överlämnade regeringen en skrivelse till riksdagen där man stakar ut vägen till nära-noll energibyggnader och vad det innebär för de svenska energikraven på byggnader.

[ Annons ]

– Energieffektivisering är en hörnsten i regeringens arbete för att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem, och är dessutom en förutsättning för att vi ska kunna nå våra ambitiösa mål på energi- och klimatområdet. Bebyggelsen står för en stor andel av vår energianvändning och de åtgärder som görs på det området kommer att spela roll lång tid framöver. Just därför måste nya krav vara både långsiktiga och välgrundade, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Regeringen menar att den svenska tillämpningen på begreppet nära-noll energibyggnader kommer behöva skärpta krav på energiprestanda jämfört med idag.

De tycker också att man bör utvärdera de erfarenheter man har i dag av lågenergibyggnader samt genomföra främjande åtgärder för att driva på utvecklingen.

Läs hela skrivelsen här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]