[ Annons ]

Ett nytt energikrav från Boverket riskerar att leda till rivningar av befintliga byggnader om inte minimikraven kan uppnås. Nu höjs en varningsflagga från Fastighetsägarna i ett remissvar till regeringen.
Publicerat 31 augusti, 2015

Skärpta energikrav kan tvinga fram rivningar

Ett nytt energikrav från Boverket riskerar att leda till rivningar av befintliga byggnader om inte minimikraven kan uppnås. Nu höjs en varningsflagga från Fastighetsägarna i ett remissvar till regeringen.

Boverket föreslår ett nära nollenergikrav för nya byggnader. Förslaget bottnar i EU:s energiprestandadirektiv som ställer skärpta energikrav på nya byggnader från år 2021.

[ Annons ]

Enligt dagens regler i Plan- och bygglagen omfattas befintliga byggnader av nybyggnadskrav om större ombyggnader eller renoveringar görs.

Om nybyggnadsreglerna nu skärps så behöver alltså ombyggnationer och renoveringar i befintliga byggnader göras betydligt mer omfattande för att kunna möta kraven på låg energiförbrukning.

– Ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv blir det nästan omöjligt att leva upp till de föreslagna kraven i befintliga byggnader, säger Fastighetsägarna Sveriges miljöchef Yogesh Kumar. Han befarar att befintliga byggnader i värsta fall kan bli tvungna att rivas för att energikraven inte kan mötas.

I ett remissyttrande till Miljö- och energidepartementet varnar nu Fastighetsägarna för att kravet riskerar att stoppa behövliga renoveringar, eller i värsta fall leda till rivningar av befintliga byggnader för att dessa ska kunna leva upp till minimikraven om gällande regelverk i plan- och bygglagen bibehålls.

Organisationen förutspår också att en sannolik konsekvens blir att färre fastighetsägare kan ta sig an ombyggnader.

– Väldigt få genomgripande ombyggnader kommer att genomföras i framtiden om nära-nollenergikraven ska vara gällande även för ombyggnader. I en del fall måste befintliga byggnader ersättas med nya för att kunna leva upp till nära-nollenergikrav det vill säga samhällets minimikrav, vilket är helt orimligt, säger Yogesh Kumar och fortsätter;

–Fastighetsägarna efterlyser att utredningen bör kompletteras med en konsekvensanalys och som även omfattar konsekvenser för det befintliga fastighetsbeståndet, säger Yogesh Kumar.

Fastighetsägarnas remissyttrande av rapporten Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader kan du läsa här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]