Publicerat 15 september, 2017

Skarp kritik mot paketeringsutredningen

I ett gemensamt remissvar riktar Fastighetsägarna och det samlade näringslivet skarp kritik mot pakteringsutredningens förslag.

Fastighetsägarna har genom Näringslivets skattedelegation lämnat in sitt remissvar på paketeringsutredningen och framhåller skarp kritik mot förslagen som presenterats.

[ Annons ]

Att en höjd skatt på fastighetsbolag läggs fram bland utredningens förslag trots att det enligt utredningens egna konsekvensanalys skulle leda till en överbeskattning av fastighetsbranschen är Fastighetsägarna mycket kritiska till.

– När Paketeringsutredningen lade fram sina förslag om höjd skatt på fastighetsföretag valde man att helt bortse från att Sverige enligt tvingade EU-regler måste införa ränteavdragsbegränsningar under 2018. Det innebär en ytterligare skattehöjning som slår särskilt mot en kapitalintensiv bransch som fastighetsbranschen, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna.

Om regeringen går vidare med utredningens förslag riskerar det att slå hårt mot bostadsbyggandet.

– Färre investeringskalkyler går ihop när finansierings- och skattekostnaderna ökar och det gör att färre kommer investera i nyproduktion av hyresrätter, säger Ulla Werkell.

Här kan du läsa mer om det gemensamma remissvaret.

Mer om paketeringsutredningen: 

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/en-utredning-som-skakar-branschen/

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]