Foto: Shutterstock
Publicerat 6 februari, 2018

Skarp kritik mot OVK i rapport

Om inte de tydliga bristerna korrigeras och OVK:n moderniseras, är det stor risk att förtroendet för dagens system förverkas. Det är den bistra slutsatsen av den studie som RISE har genomfört.

Sedan 1991 har fastighetsägare varit tvungna att med jämna intervall genomföra en så kallad OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll. Syftet har varit att komma tillrätta med ökande miljöproblem.

[ Annons ]

För att ta reda på om OVK:n verkligen leder fram till det önskade resultatet har forskare vid RISE intervjuat fastighetsägare, OVK-kontrollanter, handläggare på kommunen och lagstiftare. En studie gjord på uppdrag av Energimyndighetens och IQ Samhällsbyggnads gemensamma plattform E2B2,

Rapporten är tydlig i sin kritik:

”Resultatet av intervjuerna visar att en godkänd OVK inte är någon garanti för att innemiljön är tillfredsställande.”

Detta av flera skäl. Rapporten menar att dagens kontroller inte tar hänsyn till den nuvarande användningen och verksamheten i lokalen. Lagstiftningen är också förlegad och har inte anpassats till ny teknik som behovsstyrd ventilation.

För Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, är det ingen direkt överraskande slutsats.

– OVK-regelverket måste utvecklas och fokusera mer på god inomhusmiljö. Däremot är jag inte alls överens med rapportförfattarna om att energidelen i OVK ska utvecklas. Det är ett feltänk från de som kanske inte har ett bredare perspektiv än just OVK-regelverket. Enligt mig bör energieffektivitetsbitarna i OVK avvecklas eftersom det efter 1991 tillkommit andra styrmedel för energieffektivisering.

Enligt rapporten är det en åsikt som delas av ett flertal OVK-kontrollanter som hellre skulle se att energisparåtgärderna inkluderades i energideklarationerna.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]