[ Annons ]

Skärholmens centrum byggdes 1968 och omfattar idag nästan 98 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Illustration: Grosvenor Europe
Publicerat 15 september, 2020

Skärholmen Centrum certifieras för covid-19-förebyggande åtgärder

Skärholmens centrum certifieras med Kiwas kvalitetsmärkning för covid-19-förebyggande åtgärder. Därmed blir man Europas första köpcentrum med certifieringen.

Fastighetsägaren Grosvenor Europe har arbetat aktivt med att minimera risken för smittspridning bland besökarna i köpcentret. Det har nu resulterat i att Kiwa, som är ett av världens 20 största TIC-företag (Testing, Inspection, Certification), har utfört en revision av åtgärderna och säkerställt att Skärholmen centrum följer de skärpta rutiner och säkerhetsåtgärder som har införts för att begränsa risken för smittspridning av coronaviruset.

Bland åtgärderna märks skärpta och utökade städrutiner, samt att man har säkerställt vidtagna åtgärder för att förhindra köbildning och trängsel i lokalerna. Köpcentret har också rutiner för att hantera besökare som bryter mot Folkhälsomyndighetens riktlinjer eller på annat sätt utgör en smittorisk.

[ Annons ]

– Det är väldigt bra att vi nu har fått en verifiering av oberoende part som visar att de åtgärder vi har vidtagit med anledning av covid 19-pandemin är riktiga och att de följs av alla inblandade aktörer. Det gör att vi kan lägga ytterligare fokus på att utveckla centrumets service till våra besökare, säger Carl Strufve, Nordenchef på Grosvenor Europe.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]