Ingela Lindh, ordförande Fastighetsägarna Sverige. Foto: Magnus Glans
Publicerat 20 september, 2021

Skapa trygghet ihop

Det sker redan i väldigt hög grad, men fastighetsägare har allt att tjäna på att engagera sig än mer i trygghetsfrågor. Men det får aldrig innebära att samhället backar i sitt ansvar, skriver Ingela Lindh i sin ledare.

Det var en sommar med ett dramatiskt politiskt läge och en regeringskris där våra sakfrågor verkligen var i centrum. Men mycket har redan sagts och vi vet ännu inte utgången av de utredningar som var en följd av januariöverenskommelsen. Jag vill därför lyfta en annan minst lika viktig fråga, tryggheten.

Trygghet är en av de viktigaste samhällsfrågorna just nu. Från att under många decennium varit en fråga om välfärdssystemens utbyggnad handlar det nu om en mer påtaglig oro och rädsla. En rädsla för att inte våga gå ut i sitt bostadsområde, nära sitt hem för risken att bli skadad. En oro för vad som kan hända våra barn och ungdomar då de är ute. Alla känner vi på olika sätt av den oron och från politiska företrädare hörs många olika förslag på lösningar. 

[ Annons ]

Som fastighetsägare är det naturligt att engagera sig i trygghetsfrågorna. Det ju våra hyresgästers hem, arbetsmiljö och grannskap. Från politiskt håll förs nu också fram sådana förslag och förväntningar – fastighetsägarna måste göra mer! Och självklart finns det saker vi gör och kan göra mer av. Det är dock viktigt att det vi gör utgår ifrån den kompetens och kunskap vi har i våra företag och organisationer.

Det är mycket vi kan göra bara genom att se till den fysiska miljön.

Det handlar till exempel om att se över belysning, öka säkerheten vid ingångar men också om att skapa attraktiva platser som ger rörelse och fler möten som kan stärka den sociala tilliten.

Som fastighetsägare är det naturligt att engagera sig i trygghetsfrågorna.

Att använda sig av de möjligheter som finns att kontrollera lokalhyresgäster inför uthyrning är också viktiga steg för att motverka att kriminell verksamhet etablerar sig. Det behöver också bli enklare för fastighetsägare att säga upp lokalhyresgäster som använder lokaler för kriminell verksamhet, men som idag är väldigt svåra att bli av med. Det är ett ansvar som vi har som fastighetsägare för att öka tryggheten. Men vi kan aldrig ensamma ta ansvaret för brottsförebyggande arbete eller ta över det som är polisens, kommunens och andra myndigheters ansvar. Här måste vi alla bidra med den del som är vårt ansvar i trygghetsarbetet och arbeta tillsammans för att stärka tryggheten.

Kommunerna behöver bidra till ökad trygghet genom att bland annat kontrollera att försörjningsstöd går till den som har ett lagligt hyreskontrakt. Den organiserade brottsligheten utnyttjar de allra svagaste genom att hyra ut i andra, tredje eller till och med fjärde hand till ockerhyror.

Andra trängs in på madrassplatser i lägenheter, ofta så många att man får sova i skift. Det är inte acceptabla boendevillkor och leder till ökad otrygghet när varken grannar eller hyresvärdar vet vilka som bor i lägenheten. Här behöver socialtjänsterna skärpa sin kontroll för att förhindra att skattepengar betalas ut till organiserad brottslighet. Samtidigt behöver hyresvärdars möjlighet att kontrollera folkbokföring bli bättre och Skatteverkets tillsyns skärpas.

Fastighetsägare och förvaltningspersonal som dagligen rör sig i fastigheter och bostadsområden har stora möjligheter att upptäcka brottslighet. En god dialog mellan fastighetsägare, polis och kommun kan underlätta att komma åt kriminell verksamhet men det kan aldrig vara fastighetsägarens uppgift att kartlägga vem som begår brott, leta efter vapen eller narkotika i fastigheter. Inte heller ska ordningsvakter åläggas att ta över det som är polisens ansvar.

Problemen med otrygghet och organiserad brottslighet kan inte lösas genom att fastighetsägare ska ta över ansvaret från polisen, kommuner och andra delar av samhället. Istället behöver vi öka samverkan och varje del av samhället ta ansvar för sin del för att vi gemensamt ska kunna öka tryggheten.

Ingela Lindh,
ordförande Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]