Endast fantasin sätter begränsningarna för vilka smarta tjänster som går att skapa genom att kombinera data från olika sensorer, men tänk på de boendes integritet. Illustration: Syster Diesel
Publicerat 3 juli, 2018

Skapa förtroende för husets data

All den data som alstras i huset kan användas till nya tjänster och mervärde för hyresgästerna. Men se upp! Hamnar informationen i fel händer är förtroendet snart förbrukat.

Allt vi köper och stoppar in i fastigheten – tvättmaskiner, bokningssystem, postboxar, passagesystem, laddstolpar, energimätare, för att nämna några – kommer att vara datoriserade och uppkopplade. Men när all information börjar finnas tillgänglig måste vi också fundera över hur vi ska göra för att informationen inte ska hamna i orätta händer.

[ Annons ]

– Det är något vi måste förstå och förhålla oss till. Ur ett fastighetsägarperspektiv är insamling av information en förutsättning för att kunna förstå, optimera och effektivisera fastigheten. Men vi måste se upp med vad vi mäter. Vi kan inte kontrollera allt, men vi kan ha ett förhållningssätt till det och förstå konsekvenserna av denna optimering, menar Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer på Fastighets-ägarna Stockholm.

Han påpekar även att oavsett om du som Fastighets-ägare vill ta del av informationen eller inte så behöver man känna till riskerna. Leverantörerna kommer vilja ha uppkopplade produkter för att kunna ge bättre service, drift och underhåll. Så per automatik kommer allting i en fastighet så småningom att ha en uppkoppling och kunna leverera data i någon form. Det är viktigt att informationen inte används för att kolla på hyresgästens individuella beteende. Du får inte skapa en marknadsplats av dina kunders beteende.

– För att informationen inte ska hamna i fel händer är det viktigt att man ser över hur avtalen med leverantörerna ser ut, vilken information de har tillgång till, att kraven på leverantörerna är säkerställda samt att man som fastighetsägare ser över sina IT-principer. Sedan behöver vi ställa oss frågan om vi verkligen behöver den här informationen för att kunna optimera våra fastigheter?

För att hyresgästen ska kunna känna sig trygg måste vi ha ett fortsatt förtroende och se till att dennes tillgångar inte används på ett felaktigt sätt. Mycket av informationen behöver inte vara individanpassad. Vill du som fastighets-ägare exempelvis ta reda på hur många andra aktörer, utöver hyresgästerna, som har tillgång till era portar, då behöver man säga det till hyresgästen.

– Vi tittar inte på vem som går igenom porten, vi tittar på hur många som passerar och att man då också förklarar varför man gör detta ”Vi vill skydda eran trygghet och därför behöver vi kontrollera vissa saker för att se hur det faktiskt är men vi tittar aldrig på din individuella användning eller information.” Jag tror det blir viktigt att man som fastighetsägare är öppen och frågar hyresgästen; ”Vill ni att vi ska spara den här informationen för det här specifika ändamålet?” Så att man inte skapar misstänksamhet.

Fortsättningsvis menar han att det kommer ställas allt högre krav på att fastighetsägaren har kontroll över den information som samlas in.

– Jag tror att det här är en diskussion som bara kommer att öka och att vi kommer behöva ifrågasätta vad vi gör med datan. Vi får aldrig börja samla in information för att skapa försäljning eller för att övervaka. Vi vet ännu inte vilka konsekvenser det kan föra med sig men en dag kanske vi blir tvungna att svara på frågan och då vill man som fastighets-ägare kunna svara ”Ja men det vet vi om, vi har kontroll!”

[ Informationsinsamling ]
Sex säkra steg

1. Som förvaltare behöver ni ha en strategi för hur ni hanterar fastighetens IT.

2. Ni behöver en förvaltning med IT-kompetens.

3. Sätt policys och regler för hur ni arbetar med informationsinsamling och era leverantörer.

4. Bestäm hur ni ska interagera med olika leverantörer och system.

5. Ni behöver skapa en förståelse för vad som behöver vara publikt och inte.

6. Ni behöver bestämma om informationen ska finnas på ett eget byggt tekniskt nät, som avser er som fastighetsägare, eller om informationen går att säkert koppla upp mot nätet.

 

[ Intigritet ]
Missbruka inte datan

1. Information om boendes beteende ska inte säljas. Samla inte in individuell information som kan missbrukas eller användas som övervakning.

2. En hyresgäst får aldrig övervakas på individnivå.

3. Den data som er fastighet genererar ska ske på en “individuell nivå”, där individen inte går att utskilja.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]