Cykelpendling och att ta ett möte utomhus är några av knepen för att få in mer rörelse under arbetsdagen. Foto: Shutterstock
Publicerat 8 mars, 2023

Skapa ett rörligare kontor

Trots namnet aktivitetsbaserade kontor, löser det inte problemet med för mycket sittande.

Det konstaterar Svend Erik Mathiassen och David Hallman, forskare vid Högskolan i Gävle, efter att ha sammanställt resultaten från 26 internationella studier där kontors-arbetare burit mätare.

I snitt rör sig faktiskt kontorsarbetarna ganska bra. EU:s riktlinjer föreslår att arbetsdagen ska bestå till 60 procent av sittande, 30 procent stående och 10?procent gående. Mätresultatet landar ganska nära: 70–20–10 procent.

[ Annons ]

Men även om hela arbetsgrupper i snitt ligger bra till finns det problem på individnivå. Svend Erik Mathiassen pekar på att det finns ett egenvärde i att få folk att röra sig mer på jobbet. Rekommendationer kring rörelse och motion på fritiden menar han enbart har effekt på de som redan är fysiskt aktiva.

– Därför är arbetslivet den bästa arenan för att skapa fysisk aktivitet för de grupper som är svåra att nå. Redan nu är det många arbetsgivare som har program för att få personalen att sluta röka, och man delar ut fina fruktkorgar så att alla ska få en nyttig kost, säger Svend Erik Mathiassen.

Därför tycker han att det vore bra om man även kan göra om själva arbetet så att individen rör sig tillräckligt.

 – Det skulle säkerligen förbättra arbetsprestationen på köpet.

Men hur skapar man bäst rörelse?

Tyvärr så visar studien att aktivitetsbaserade kontor inte skapar nämnvärt mer fysisk aktivitet.

Svend Erik Mathiassen tycker att man i stället bör satsa på att få till ett kontorsarbete där man inte kommer undan att röra på sig.

3 TIPS FÖR ÖKAD RÖRELSE FRÅN SVEND ERIK MATHIASSEN

Trevliga trappor
– Det finns studier som visar på goda resultat när man skapat fina trappor med blommor och belysning. Det samtidigt som man placerat hissen betydligt längre bort i huset.

Gående möten
– Vissa typer av möten lämpar sig väldigt väl att ha medan man går. Kreativa idéer och fysisk aktivitet,
passar bra ihop.

Mera cykelpendling
– Att underlätta cykelpendling genom att ha cykelservice och omklädningsrum tillgängligt på jobbet är en bra idé.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]