Förebyggande arbetsmiljöarbete ger bättre utdelning än enbart behandling och rehabilitering.
Publicerat 1 april, 2020

Skapa dubbel hälsovinst

Hur man arbetar med arbetsmiljön kan innebära stora skillnader i vinstmarginalen. Det visar en analys som företaget Avonova har gjort. De företag som valt att arbeta med förebyggande arbetsmiljöåtgärder istället för reaktiva uppvisade fem gånger större vinst.

Av de cirka 300 företag som ingick i Avonovas analys uppvisade de företag som satsat på förebyggande arbetsmiljöarbete i genomsnitt en vinstmarginal på tio procent. Motsvarande siffra för de företag som satsat på reaktiva åtgärder, som behandling och rehabilitering först när problemen har uppstått, låg på två procent.

[ Annons ]

Enligt undersökningen arbetar små till medelstora företag oftare förebyggande med hälsa och arbetsmiljö än de större företagen.

– Tidigare har många företag gissat hur de bör arbeta med sin arbetsmiljö. Fakta har varit utspridd helt osystematiskt i organisationen på ett sätt som man aldrig skulle acceptera om det gällde företagets traditionella ekonomiska redovisning. Men med en mer avancerad analys kan vi nu förutse ohälsa och arbetsmiljörisker och på så vis motverka dem, säger Robert Persson-Asplund, chefspsykolog på Avonova.

Ett större företag som valt att arbeta förebyggande är Castellum. Till sin hjälp har de analyssystemet Well.

– Att arbeta förebyggande med arbetsmiljön är en samhällsutmaning vi alla står inför. Idag går det bland annat att koppla skärmtid till fysisk och psykisk ohälsa. Miljöerna vi skapar på arbetsplatsen får därför en allt större betydelse, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

Bakom satsningen ligger liknande slutsatser som i Avonovas rapport.

– Låt oss exempelvis säga att ett konsultbolags omkostnader för de anställda ligger på 87 procent medan kostnaderna för el ligger på 6 procent. Då är det lätt att fastställa att det som kommer påverka företagets omkostnader mest är att öka prestationen hos de som arbetar. Miljöerna vi skapar kan därför ha en direkt betydelse för företagets vinst och har allt att vinna på att den fysiska miljön blir allt mer inspirerande och kreativ, säger Filip Elland.

Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

TVÅ RÅD PÅ VÄGEN FRÅN FILIP ELLAND

1. Det är lätt att man försöker kopiera ett kontor som är trendigt, men som i själva verket inte är optimalt för den egna verksamheten.

2. Ett öppet landskap är kanske inte bäst för er. Nu finns system med artificiell intelligens som hjälper till att designa det optimala kontoret.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]