Publicerat 23 februari, 2021

Skanskas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i byggbolaget Skanska kallas till årsstämma tisdagen den 30 mars. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 9,50 kronor per aktie, varav 6,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3,00 kronor per aktie i extra utdelning.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, innebärande omval av styrelseledamöterna Hans Biörck, Pär Boman, Jan Gurander, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus, Jayne McGivern och Åsa Söderström Winberg. Omval föreslås av Hans Biörck som styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv av högst 1,2 miljoner B-aktier för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogram.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]