Publicerat 5 november, 2020

Skanskas intäkter var lägre än väntat men resultatet blev högre än förväntat (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Byggbolaget Skanska redovisar lägre intäkter men högre resultat än förväntat i tredje kvartalet 2020 jämfört med analytikernas förväntningar. Siffrorna avser segmentsredovisningen.

Nettoomsättningen sjönk 14,7 procent till 37 949 miljoner kronor (44 514). Utfallet var 2,7 procent lägre än Factset analytikerkonsensus som låg på 39 003 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 1 526 miljoner kronor (2 150), vilket är 39,6 procent högre än förväntat rörelseresultat på 1 093 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 4,0 procent (4,8).

Resultatet före skatt var 1 464 miljoner kronor (2 181).

Resultatet efter skatt blev 1 161 miljoner kronor (1 792), vilket är 39,2 procent högre än analytikerkonsensus på 834 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 2,80 kronor (4,34).

Orderingången minskade till 31 800 miljoner kronor (34 900). Orderstocken uppgick till 182,9 miljarder kronor (183,7) per den 30 september.

- Under tredje kvartalet har vi till viss del upplevt en återhämtning efter pandemins inledande effekter. I vår verksamhet, fortsätter Byggverksamheten alltjämt att stadigt förbättra sin lönsamhet. Inom Bostadsutveckling var volymerna starka och inom Kommersiell fastighetsutveckling är investerarnas intresse för våra utvecklingsprojekt på en bra nivå men leasingmarknaden utmanande. Både kassaflöde och balansräkning är fortsatt starka. I slutet av tredje kvartalet föreslog styrelsen en utdelning som godkändes vid en extra bolagsstämma och distribuerades till våra aktieägare i oktober, kommenterar vd Anders Danielsson i delårsrapporten.

Bolaget har inte upplevt några större produktionsstörningar i byggverksamheten till följd av coronapandemin.

- I Bostadsutveckling ökade volymerna markant under tredje kvartalet och lönsamheten bibehölls på en stabil nivå. Vi avyttrade en betydande portfölj av hyreslägenheter som bevisade fördelen med att ha en diversifierad portfölj att erbjuda marknaden. Trots osäkerheten i de ekonomiska utsikterna har bostadsköpares förtroende ökat markant efter sommaren, kommenterar Anders Danielsson.

- Inom Kommersiell fastighetsutveckling har den ekonomiska osäkerheten haft en negativ inverkan. På leasingmarknaden är hyresgästerna fortfarande tveksamma till att teckna nya hyresavtal. Under den senare delen av tredje kvartalet började hyresgästaktiviteten ta fart något. När det gäller avyttringar är transaktionerna fortfarande få på våra marknader, men vi upplever ett stort investerarintresse i vår pipeline av högkvalitativa utvecklingsprojekt. De mindre avyttringarna som genomfördes under tredje kvartalet gjordes på en god lönsam-hetsnivå och investerarnas avkastningskrav ligger kvar på nivån före covid-19, tillägger Anders Danielsson.

När det gäller marknadsutsikterna för de kommande tolv månaderna ser Skanska inom byggverksamheten försämrade utsikter för husbyggande i USA. För bostadsverksamheten har utsikterna förbättrats i Sverige, Norge och Finland. Inom kommersiell fastighetsutveckling är utsikterna oförändrade jämfört med föregående kvartal.


Skanska, MkrQ3-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2019Förändring
Orderingång31 80034 900-8,9%
Nettoomsättning37 94939 003-2,7%44 514-14,7%
Rörelseresultat1 5261 09339,6%2 150-29,0%
Rörelsemarginal4,0%2,8%4,8%
Resultat före skatt1 4642 181-32,9%
Nettoresultat1 16183439,2%1 792-35,2%
Resultat per aktie, kronor2,804,34-35,5%
Konsensusdata från Factset

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]