Publicerat 28 oktober, 2021

Skanskas intäkter och rörelseresultat kom in lägre än förväntat i tredje kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Byggbolaget Skanska redovisar intäkter och rörelseresultat som kom in lägre än analytikernas förväntningar i tredje kvartalet 2021. Skanska lämnar sina marknadsutsikter oförändrade.

Intäkterna sjönk 11,9 procent till 33 427 miljoner kronor (37 949). Utfallet var 8,1 procent lägre jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 36 380 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 1 542 miljoner kronor (1 526). Det är 3,3 procent lägre än det väntade rörelseresultatet på 1 594 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 4,6 procent (4,0).

Resultatet före skatt var 1 519 miljoner kronor (1 464).

Resultatet efter skatt blev 1 277 miljoner kronor (1 161), vilket är 0,9 procent högre än analytikerkonsensus på 1 266 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 3,07 kronor (2,80).

Orderingången sjönk till 26 600 miljoner kronor (31 800). Orderstocken uppgick till 197,6 miljarder kronor per den 30 september, jämfört med 201,3 miljarder kronor per den 30 juni.

Skanska lämnar sina marknadsutsikter för de kommande tolv månaderna oförändrade, såväl inom Byggverksamhet, Bostadsutveckling som Kommersiell fastighetsutveckling.

- Under tredje kvartalet fortsatte resultatet vara stabilt för alla verksamhetsgrenar, vilket ledde till ett starkt resultat för de första nio månaderna. Alla affärsenheter inom Byggverksamheten förbättrade lönsamheten under året, Bostadsutveckling ökade både volymerna samt lönsamheten på alla våra marknader och Kommersiell fastighetsutveckling startade ett antal stora utvecklingsprojekt av hög kvalitet samt realiserade attraktiva vinster. Med vår starka finansiella ställning och robusta organisation siktar vi på att fortsätta vår ansvarsfulla expansion av Projektutvecklingsverksamheten och förbättra lönsamheten inom vår Byggverksamhet, kommenterar vd Anders Danielsson i delårsrapporten.

Skanska, MkrQ3-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020Förändring
Orderingång26 60031 800-16,4%
Nettoomsättning33 42736 380-8,1%37 949-11,9%
Rörelseresultat1 5421 594-3,3%1 5261,0%
Rörelsemarginal4,6%4,4%4,0%
Resultat före skatt1 5191 4643,8%
Nettoresultat1 2771 2660,9%1 16110,0%
Resultat per aktie, kronor3,072,809,6%
Konsensusdata från Factset

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]