Publicerat 5 februari, 2021

Skanska slog resultatförväntningarna och föreslår total utdelning på 9,50 kronor (uppdaterad)

Byggbolaget Skanska redovisar en omsättning som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var dock bättre än väntat och styrelsen föreslår en total utdelning på 9,50 kronor aktien.

Omsättningen sjönk 14,4 procent till 44 000 miljoner kronor (51 397). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 49 596.

Rörelseresultatet blev 6 588 miljoner kronor (2 453), väntat rörelseresultat var 6 256. Rörelsemarginalen var 15,0 procent (4,8).

Resultatet före skatt var 6 529 miljoner kronor (2 419).

Resultatet efter skatt blev 5 100 miljoner kronor (1 942).

Styrelsen föreslår en utdelning om 9,50 (3,25) kronor per aktie, varav 6,50 (3,25) kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3,00 (0,00) kronor per aktie i extrautdelning.

Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 149,8 miljarder kronor(145,8), justerat för
valutaeffekter ökade orderingången med 6 procent.

Orderstocken uppgick vid kvartalets utgång till 178,9 miljarder kronor jämfört med 182,9 miljarder kronor vid utgången av föregående kvartal. Orderstocken motsvarar 16 månaders produktion (30 september 2020; 15).

I rapporten skriver bolaget att pandemin har haft en negativ påverkan på efterfrågan inom byggverksamheten, främst från privata kunder inom husbyggande och bostäder. Offentliga investeringar i social infrastruktur och infrastruktur upprätthålls på en relativt bra nivå även om vissa beslut skjuts upp.

"Finansiering skulle kunna bli en utmaning eftersom många offentliga budgetar minskar på grund av minskade skatteintäkter och ökade utgifter för att bekämpa pandemin och stimulera ekonomierna. Detta kan ses i USA på anläggningsmarknaden där konkurrensen också ökar. Tillsättning av ny amerikansk president kommer sannolikt att minska osäkerheten på marknaden och potentiellt kan federala infrastrukturinvesteringar öka, men ledtider förväntas bli långa."

I Storbritannien förbättras anläggningsmarknaden då handelsavtalet med EU minskar osäkerheten i beslutsfattandet i den offentliga sektorn.

Skanska, MkrQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning44 00049 596-11,3%51 397-14,4%
Rörelseresultat6 5886 2565,3%2 453168,6%
Rörelsemarginal15,0%12,6%4,8%
Resultat före skatt6 5292 419169,9%
Nettoresultat5 1001 942162,6%
Utdelning per aktie, kronor9,503,25192,3%
Konsensusdata från Factset

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]