630 miljoner kronor blir prislappen för Skanskas nyproducerade kontorsfastighet Gullbergsvass 5:26 i Göteborg. Köpare är Platzer som tillträder fastigheten före årsskiftet.
Publicerat 2 december, 2013

Skanska säljer kv Tennet för 630 miljoner kronor

630 miljoner kronor blir prislappen för Skanskas nyproducerade kontorsfastighet Gullbergsvass 5:26 i Göteborg. Köpare är Platzer som tillträder fastigheten före årsskiftet.

Skanska har, som tidigare annonserats, ingått ett villkorat avtal om försäljningen av fastigheten Gullbergsvass 5:26 i Göteborg till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 630 miljoner kronor. Köpare är Platzer och villkoren för avtalet är nu uppfyllda.

[ Annons ]

Transaktionen bokförs i fjärde kvartalet 2013 och köparen planerar tillträda fastigheten december 2013. Kontorshuset på Kilsgatan med närhet till Centralstationen har färdigställts under hösten och omfattar totalt cirka 16 700 kvadratmeter lokalarea.

Byggnaden har hög miljöprofil med ett flertal miljöfördelar och klimatsmarta lösningar, bland annat solceller som minskar nettoförbrukningen av el. Byggnaden är precertifierad enligt LEED Platinum och EU GreenBuilding, vilket innebär att byggnadens energianvändning är minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]