Publicerat 19 mars, 2021

Skanska och Fabege förvärvar cirka 150 000 kvadratmeter mark i Solna

Byggbolaget Skanska och Fabege har förvärvat cirka 150 000 kvadratmeter mark i Solna, Stockholm, vilket ska öppna för utvecklingen av 1 000 nya bostäder och 2 000 nya arbetsplatser. Det framgår av ett pressmeddelande.

Marken ska bli tillgänglig i samband med att Mälarbanan byggs ut i Solna, vilket planeras till 2023.

De nya bostäderna planeras att uppföras under perioden 2030-2040, och betalning för marken ska ske i takt med byggandet av fastigheterna.

Ett detaljplaneförslag är ute på samråd under våren.

Fabege köper mark för att skapa 52 000 kvadratmeter kontorslokaler och cirka 10 000 kvadratmeter bostäder. Köpeskillingen är 900 miljoner kronor.

85 000 kvadratmeter kommer att förvärvas av Skanska. Priset för marken framgår inte.

"Utvecklingen av centrala Huvudsta är Solnas i särklass största och mest komplicerade stadsutvecklingsprojekt, i och med att järnvägen förläggs i tunnel och kantas med ny bebyggelse. Därför känns det tryggt att samarbeta med två aktörer som har stor erfarenhet av stadsutveckling i komplexa storstadsmiljöer," säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]