Skanskas globala hållbarhetschef Lena Hök. Foto: Skanska
Publicerat 7 juni, 2017

Skanska norpar Skandias hållbarhetschef

I höst börjar Lena Hök sin tjänst som senior vice president för två affärsområden. Hon kommer närmast från rollen som hållbarhetschef inom Skandia.

Den 28 augusti börjar Lena Hök som Senior Vice President Green & Community Investment (CI) på Skanska. Hon kommer närmast från en roll som Hållbarhetschef på Skandia och verksamhetschef för Skandias forskningsstiftelse Idéer för livet.

[ Annons ]

– Skanska fokuserar på hållbarhetsområden, som grönt och CI, där vi tror att vi kan påverka mest och bidra på ett positivt sätt till samhället och uppfylla Skanskas löfte om att bygga för ett bättre samhälle. Att vara duktiga på hållbarhetsfrågor är en konkurrensfördel men också något som förväntas av oss. Lena har mycket erfarenhet av att framgångsrikt förena hållbarhetsfrågor med affärer och jag ser mycket fram emot att jobba ihop, säger Christel Åkerman, vice vd, Skanska.

– Jag har blivit mycket imponerad av Skanskas starka värderingar och starka övertygelse om att bolaget via affärsverksamheten kan bidra till ett bättre samhälle. Som ett av världens ledande bygg- och utvecklingsföretag har Skanska stora möjligheter att påverka och bidra till en hållbar utveckling. Jag ser stort fram emot möjligheten att delta i det arbetet med att stärka företagets erbjudanden likaväl som för en hållbar utveckling, säger Lena Hök.

Lena Hök är också medlem i styrelsen för SIDA, Styrelsen för Internationellt Utvecklingsarbetet, och är ordförande för den svenska kommittén för Corporate Responsibility och antikorruption i den internationella handelskammaren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]