Publicerat 29 april, 2021

Skanska minskar omsättning mer än väntat, krossar förväntningarna på sista raden

Byggbolaget Skanska redovisar en omsättning som var lite under det förväntade under första kvartalet. Nettovinsten minskade jämfört med ifjol men kom in kraftigt över analytikernas prognoser.

Omsättningen sjönk 16,5 procent till 34 390 miljoner kronor (41 166). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 35 087.

Rörelseresultatet blev 2 327 miljoner kronor (2 901). Rörelsemarginalen var 6,8 procent (7,0).

Resultatet före skatt var 2 278 miljoner kronor (2 853).

Resultatet efter skatt blev 1 892 miljoner kronor (2 383), analytikerkonsensus 1 029.

Resultat per aktie hamnade på 4,59 kronor (5,78).

Bolaget har börjat se minskad osäkerhet och ökad aktivitet.

- Vi börjar se tidiga tecken på minskad osäkerhet och ökad aktivitet på våra marknader, särskilt bland våra privata kunder inom byggverksamheten. Pandemins mer långsiktiga effekter återstår att se men vi är väl positionerade för att hantera utmaningar och tillvarata möjligheter framför oss, kommenterar vd:n Anders Danielsson.

Orderingången landade på 34 900 miljoner kronor (41 300).

Skanska, MkrQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Orderingång34 90041 300-15,5%
Nettoomsättning34 39035 087-2,0%41 166-16,5%
Rörelseresultat2 3272 901-19,8%
Rörelsemarginal6,8%7,0%
Resultat före skatt2 2782 853-20,2%
Nettoresultat1 8921 02983,9%2 383-20,6%
Resultat per aktie, kronor4,595,78-20,6%
Konsensusdata från Factset

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]