[ Annons ]

Skanska och JM gör ett gemensamt förvärv av tre fastigheter från Alecta Pensionsförsäkringar. Totalt uppgår affären till 238 miljoner kronor.
Publicerat 13 juni, 2014

Skanska köper i Göteborg tillsammans med JM

Skanska och JM gör ett gemensamt förvärv av tre fastigheter från Alecta Pensionsförsäkringar. Totalt uppgår affären till 238 miljoner kronor.

Skanska förvärvar tillsammans med JM tre fastigheter i Krokslätt, Göteborg. För Skanska uppgår affären till 83 miljoner kronor och JM 155 miljoner.

[ Annons ]

Det gemensamma förvärvet av de tre sammanhängande fastigheterna från Alecta Pensionsförsäkringar medger utveckling av cirka 500 bostäder och kommersiella lokaler. Skanska, vars del av exploateringen är 35 procent, börjar bygga bostadsrätter i början av 2016.

JM, vars del är 65 procent, avser att bygga bostadsrätter och kommersiella lokaler. JM påbörjar produktionen i slutet av 2015.

Tillträde är beräknat till första kvartalet 2015.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]