Publicerat 24 september, 2020

Skanska kallar till extra stämma för att besluta om utdelning

Aktieägarna i byggbolaget Skanska kallas till extrabolagstämma torsdagen den 22 oktober för belut om vinstutdelning.

Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner en utdelning på 3,25 kronor per aktie med avstämningsdag den 26 oktober.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]