[ Annons ]

Nu är det klart att det blir Skanska som kommer att vara entreprenör för de två största projekten inom ramen för Slussens ombyggnad. Nästa sommar ska arbetet vara igång och 2022 ska Nya Slussen står klart.
Publicerat 2 september, 2015

Skanska får två stora uppdrag i Slussenomgörningen

Nu är det klart att det blir Skanska som kommer att vara entreprenör för de två största projekten inom ramen för Slussens ombyggnad. Nästa sommar ska arbetet vara igång och 2022 ska Nya Slussen står klart.

Omdebatterade omgörningen av Slussen går nu vidare. Stockholms har nu avklarat två av de drygt 25 byggnads-, konstbyggnads- och anläggningsentreprenader för ombyggande. Genom offentlig upphandling kommer Skanska vara entreprenör för de två största projekten inom ramen för Slussens ombyggnad. Det ena projektet omfattar arbeten i anslutning till slussanläggningen med kajer – bland annat rivning, schaktning, pålning, grundläggning samt betong- och stålkonstruktioner. Det är den enskilt största entreprenaden i ombyggnaden som syftar till att bättre anpassa Slussen för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

[ Annons ]

Det andra kontraktet omfattar Slussens nya konstruktioner på Södermalm. Här ingår bland annat betongkonstruktioner för Katarinavägen, Hornsgatan, Södermalmstorg, västra delen av Stadsgårdsledstunneln, Atrium/knutpunkt och anslutning mot den nya huvudbron.

Byggarbetena påbörjas sommaren 2016 och beräknas vara klara 2022. Kontrakten kommer att genomföras i utökad samverkan med beställaren, så kallad partnering.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]