Vy över det nya området i Barkarby där Skanska Sverige utvecklar och bygger tre kvarter med bostäder, kontorslokaler, kommersiella ytor, hotell, vårdboende och parkeringshus. Parkeringshusen blir fundament för Veddestabron som går genom området och blir en länk till den nya kollektivtrafiknoden i Barkarby med tunnelbana, pendeltåg, ny bussterminal och regionaltågstation. Bild: Sandellsandberg arkitekter
Publicerat 27 juni, 2019

Skanska bygger tre kvarter i Barkarby

Skanska har tecknat köpe- och exploateringsavtal med Järfälla kommun. Det handlar om tre kvarter och två parkeringshus i Barkarby.

Totalt rör det sig om 65 000 kvadratmeter bruttototalarea bestående av bostäder, kontorslokaler, kommersiella ytor, hotell, vårdboende och parkeringshus.

[ Annons ]

Byggstart är planerat till 2020.

– Det är mycket glädjande att Skanska Sverige väljer att investera i tre kvarter och utvecklar och bygger både bostäder, kontor och hotell i det framväxande Barkarby. Den här platsen kommer inom några år att vara en av de mest attraktiva och mest lättillgängliga i nordvästra Stockholm tack vare närheten till den nya kollektivtrafiknod som växer fram här tillsammans med Förbifart Stockholm, E18 och närheten till Arlanda och Bromma, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

De två parkeringshusen Skanska bygger blir fundament för Veddestabron som just nu är under uppbyggnad och som ska binda samman det framväxande Barkarby på båda sidor av E18. Veddestabron ska utformas som en urban stadsgata med entréer och verksamheter i direkt anslutning till bron vilket ställer höga krav på utformningen av kvarteren och fasaderna som vetter mot brogatan.

– Det är jätteroligt att vi nu tar nästa steg i det samarbete som vi påbörjade 2016 och att vi nu kan vara med och utveckla en ny del av Barkarby. Här får vi möjligheten att utveckla integrerad stadsutveckling tillsammans med infrastruktur, säger Alexandra Lauren, vice vd, Skanska Sverige AB.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]