Bild: Skanska.
Publicerat 19 februari, 2020

Skanska bygger skola i Laholm

Skanska har fått i uppdrag att bygga nya Skottorpsskolan i Laholm. Beställare är Kommunfastigheter i och uppdraget omfattar rivning, renovering samt uppförande av en ny skolbyggnad.

Den nya Skottorpsskolan beräknas stå färdig under hösten 2021 och inledningsvis handar det om en ny byggnad som ska inhysa en förskola med plats för 80 barn. Den byggs ihop med en skolbyggnad med plats för 320 elever i låg- och mellanstadieålder, som uppförs på samma plats som den befintliga. Den rivs delvis och byggs sedan ut för att stå klar till sommaren 2022. Eleverna kommer att kunna gå kvar i skolan under renoveringstiden.

[ Annons ]

Den nya byggnaden kommer att motsvara högt ställda hållbarhetskrav och projekteras enligt Feby 18, Guld, vilket motsvarar energikraven för passivhus. Byggstart är planerad till mars.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]