[ Annons ]

Skanska ska uppföra en kontorsbyggnad som kommer att utgöra en port till den södra delen av Chalmersområdet. Kontraktet är värt 200 miljoner kronor.
Publicerat 14 november, 2013

Skanska bygger kontor på Chalmers

Skanska ska uppföra en kontorsbyggnad som kommer att utgöra en port till den södra delen av Chalmersområdet. Kontraktet är värt 200 miljoner kronor.

Som en fortsättning på det samverkansavtal som tecknades med Chalmersfastigheter AB i våras har Skanska fått i uppdrag att bygga kontorshuset på Chalmers Campus Johanneberg.

[ Annons ]

Kontorshuset som byggs intill Sven Hultins gata utgör en naturlig övergång mellan Chalmersområdet och Mossen. Det kommer att inrymma kontor, mötesplatser, restaurang och service.

Tanken är att det ska bli en plats för samverkan över gränser, mellan och inom organisationer, akademi och samhälle. Byggnaden, som ritats av arkitektbyrån White, får en total yta på 8 200 kvm, fördelat på källarplan samt sex våningar ovan jord, varav ett plan inrymmer fläktrum.Stor vikt läggs vid hållbarhet och avsikten är att söka certifiering enligt Miljöbyggnad guldnivå, vilket innebär att de ska motsvara högt ställda krav på energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval.

– I vårt samarbete med Skanska skapar vi en ny mötesplats och innovativa miljöer där Chalmers, näringsliv och samhälle kan arbeta med framtida succéer inom ramen för Johanneberg Science Park. Med design och teknik i framkant skapar vi tillsammans extremt goda prestanda inom energi och miljö med målet att byggnaden ska bli bland de främsta i Sverige i sitt slag, säger Sven-Erik Adolfsson, vd, Chalmersfastigheter AB, som är uppdragsgivare till Skanska.

– Vi har redan dragit igång ett flertal samarbetsprojekt, tillsammans med, bland andra, framtida hyresgäster i byggnaden. Hyresgästerna är framtidsorienterade företag och organisationer, som vill hålla sig à jour med kunskapsutvecklingen. Blandningen ger korsbefruktningar som stimulerar till utveckling och innovation, så som det ska vara i en sciencepark, säger Mats Bergh, vd, Johanneberg Science Park.

Byggstart sker omgående och huset beräknas stå färdigt till sommaren 2015.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]