Foto: Skanska.
Publicerat 10 september, 2019

Skanska bygger 92 lägenheter i Farsta Strand

Skanska har fått i uppdrag av Familjebostäder att bygga fyra flerbostadshus med 92 lägenheter i Farsta Strand. Det blir Skanskas första uppdrag inom ramen för de så kallade Stockholmshusen. Kontraktet är värt drygt 150 miljoner kronor.

Stockholmshusen är en satsning från Stockholms Stad och de allmännyttiga bostadsbolagen i staden med syfte att i hög takt skapa flera nya hyresrätter. Tillsammans med byggföretagen tas därför ett helhetsgrepp på byggprocessen för att korta ledtider och skapa bra bostäder på kortare tid. Det rör sig om hållbara bostäder och hus som ritas för att passa väl in i stadsmiljön. Genom att byggbolagen involveras tidigt i processen skapas möjligheter till kortare byggtid och lägre kostnader.

[ Annons ]

De fyra husen i Farsta Strand blir sex våningar höga och byggs i nära anslutning till kollektivtrafiken. De projekteras enligt Miljöbyggnad, silvernivå.

Ett första spadtag för det nya bygget togs undertisdagen och husen beräknas stå klara för inflyttning år 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]